STILLING LEDIG:

Nærings- og fiskeridepartementet søker kommunikasjonssjef

Vi søker en samfunnsengasjert og tillitsvekkende leder med god rolleforståelse, innsikt i politiske prosesser samt et godt blikk for aktuell debatt og utviklingen i mediebildet.

Informasjon om stillingen:

Stillingstype: Fast

Arbeidssted: Oslo

Søknadsfrist: 8. desember

Om arbeidsgiver

Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) har som mål å utforme en helhetlig næringspolitikk som legger til rette for omstilling og bidrar positivt til samlet verdiskaping. Det innebærer at vi jobber for å skape flere grønne og lønnsomme arbeidsplasser, styrke investeringene på fastlandet, øke eksporten utenom olje og gass, samt kutte klimagassutslippene.

Andre ansvarsområder er næringsrelevant forsknings- og innovasjonspolitikk, konkurransepolitikk og handelspolitikk. NFD forvalter statens eierandeler i en rekke selskaper og har mange etater og tilknyttede virksomheter.

Departementet har ca. 350 ansatte. Les mer på www.regjeringen.no/dep/nfd

Om stillingen

Som kommunikasjonssjef i Nærings- og fiskeridepartementet informerer og bidrar du til debatt om noen av de mest sentrale politikkområdene i Norge; næringsliv, sjømat og handel. Kommunikasjonssjefen leder og koordinerer departementets kommunikasjonsarbeid og er sentral i strategisk og operativ utforming av departementets ulike kommunikasjonstiltak.

Kommunikasjonssjefen har ansvar for å lede og videreutvikle kommunikasjonsenheten som kommunikasjonsfaglig støttespiller for politisk ledelse og embetsverk, både i det løpende og det strategiske arbeidet. Dette innebærer å lede kommunikasjonsseksjonens rådgivning og å være mediekontakt for politisk ledelse, departementsråd og fagavdelinger. Samtidig må du evne å tenke helhetlig og langsiktig på hvordan departementet fremstår. Du har også ansvar for innhold og utvikling av departementets nettsider på regjeringen.no og departementets stadig mer omfattende arbeid med sosiale medier. Du vil samarbeide med departementets øvrige fagavdelinger i utvikling av kommunikasjonsstrategier og presseberedskap.

Kommunikasjonssjefen er en del av departementets toppledergruppe og har departementsråden som sin nærmeste leder. Kommunikasjonsenheten har åtte medarbeidere, inkludert kommunikasjonssjef på fiskeri- og havområdet, som du vil ha personalansvar for.

Ved valg av ny kommunikasjonssjef vil vi legge vekt på

  • relevant utdanning på mastergradsnivå. Relevant erfaring kan kompensere for deler av utdanningskravet.
  • god rolleforståelse og innsikt i samspillet mellom politikk og forvaltning
  • bred kommunikasjonsfaglig erfaring
  • ledererfaring fra linje eller krevende prosjekt der du kan vise til gode resultater og evne til å utvikle team
  • forståelse for utviklingen av ulike kommunikasjonskanaler og et godt blikk for utviklingen i mediebildet
  • være tilpasningsdyktig med gode samarbeidsevner og evne til å skape resultater både operativt og gjennom andre
  • stor arbeidskapasitet, å trives med en hektisk hverdag og korte frister
  • evne til å lede og motivere medarbeiderne dine, også under press
  • sikker språkføring og gode engelskkunnskaper
  • tilstrekkelig næringspolitisk innsikt og grunnleggende kunnskap om næringsøkonomi eller motivasjon for å sette seg inn i områdene

Personlige egenskaper vil bli tillagt stor vekt. Du må kunne sikkerhetsklareres på nivå «Strengt Hemmelig».

Offentlig søkerliste

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet søkerlister. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkere kan bli offentliggjort selv om søkere har bedt om å ikke bli ført opp på den offentlige søkerlisten. Blir det aktuelt, vil vi ta kontakt før offentliggjøring.

Det er ønskelig å gjenspeile mangfoldet i samfunnet, og vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater uavhengig av bakgrunn og tilhørighet til å søke. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. Les mer på Arbeidsgiverportalen.

Om seksjonen

Kommunikasjonsseksjonen (KOM) er det kommunikasjonsfaglige senteret i departementet. Med et aktivt forhold til media og god samfunnsdialog sprer KOM informasjon og skaper debatt om norsk nærings-, fiskeri- og handelspolitikk. KOM planlegger og legger til rette for politisk ledelse sin kontakt med media og bidrar til å profilere prioriterte politikkområder.

Departementet har presseberedskapsordning kvelder og helger.

Kontaktinformasjon:

Interesserte kan før søknadsfristen ta fortrolig kontakt med:

SØK HER

Powered by Labrador CMS