STILLING LEDIG:

Skatteetaten søker kreativ innholds­produsent

I Skattedirektoratets kommunikasjonsavdeling har vi det overordnede ansvaret for intern og ekstern kommunikasjon i Skatteetaten. Nå søker vi en kreativ og god innholdsprodusent til et midlertidig engasjement.

Informasjon om stillingen:

Stillingstype: Engasjement

Arbeidssted: Oslo

Søknadsfrist: 13. august

Om arbeidsgiver

Om arbeidsgiver

I Skatteetaten får du jobbe sammen med noen av de beste på ditt fagfelt, du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder og du får muligheten til å utvikle deg. I Skatteetaten jobber alle mot et felles mål, å sikre finansieringen av velferdsstaten. Vi består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 7 500 ansatte.

Skattedirektoratet skal sørge for helhetlig og strategisk styring og oppfølging av etaten. Direktoratet består av fire avdelinger: virksomhetsstyring, HR, kommunikasjon og juridisk avdeling. Avdelingene er Skatteetatens kontaktpunkt overfor Finansdepartementet på sine fagområder. Direktoratet består i tillegg av sikkerhetsstab, stab for internrevisjon og internasjonal stab.

Skatteetatens arbeidsstyrke skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen.

I Skatteetaten får du jobbe sammen med noen av de beste på ditt fagfelt, du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder og du får muligheten til å utvikle deg. I Skatteetaten jobber alle mot et felles mål, å sikre finansieringen av felleskapet. Vi består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 7 500 ansatte.

Vi ser etter deg som har et godt øye for visuell kommunikasjon og kan formidle de gode historiene på en engasjerende måte i digitale og sosiale kanaler. Du vet hva som fungerer bra i sosiale medier og har erfaring med å lage innhold som engasjerer ulike målgrupper.Du må like varierte oppgaver og trives med å trå til der behovene dukker opp. Hvis du i tillegg er god på å utvikle konsepter, er selvgående som “videojournalist” og evner å lede enkle flerkameraproduksjoner, vil det være et fortrinn.

Som kommunikasjonsrådgiver hos oss vil du ha en viktig rolle i arbeidet med å oppfylle de høye ambisjonene Skatteetaten har for kommunikasjon. Stillingen inngår i kommunikasjonsavdelingen i Skattedirektoratet og er et 6 måneders engasjement, med mulighet for forlengelse. Det er ønskelig med snarlig tiltredelse.

Skatteetaten er i dag på LinkedIn, Twitter og Facebook, i tillegg til YouTube.

Arbeidsoppgaver:

 • Produsere digitalt innhold (foto, film, grafikk, tekst, lydfiler m.m) til Skatteetatens digitale kanaler og sosiale medier
 • Vurdere, utvikle og bruke visuelle/grafiske virkemidler for internt og eksternt bruk
 • Ta bilder, filme og redigere
 • Skrive og publisere enkle tekster og tilpasse budskap til ulike målgrupper
 • Bidra i øvrig kommunikasjonsarbeid i avdelingen

Kvalifikasjoner:

 • Markeds- eller kommunikasjonsfaglig utdanning er ønskelig
 • Relevant arbeidserfaring kan kompensere for manglende utdanning
 • God erfaring med å produsere digitalt innhold og visuelle virkemidler (arbeidsprøver må kunne fremvises)
 • Gode foto- og filmferdigheter, inkl. erfaring med klipping og redigering
 • Behersker Adobe Premier Pro, Adobe Photoshop eller lignende programvare. Hvis du i tillegg kan Adobe After Effects, er det en fordel
 • God skriftlig og muntlig formidlingsevne
 • Svært god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk

Personlige egenskaper:

 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Selvgående og initiativrik, men jobber gjerne i team
 • Kreativ og med blikk for de gode historiene
 • Kvalitetsbevisst, målrettet og god gjennomføringsevne
 • Gode vurderingsevner med evne til å tenke strategisk

Vi tilbyr:

 • muligheten til å jobbe med et mangfold av målgrupper
 • utfordrende oppgaver og store fagmiljø
 • kompetanseutvikling
 • fleksitid
 • trening i arbeidstiden
 • en raus personalpolitikk
 • medlemskap i Statens pensjonskasse, som er en av Norges beste pensjonsordninger.

Stillingen lønnes som rådgiver ( kode 1434) fra kr 550 000 – kr 700.000 avhengig av kvalifikasjoner.

Startdato:01.10.2021

Sluttdato:01.04.2022

Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn, nedsatt funksjonsevne og/eller hull i CV til å søke våre stillinger. Vi er en IA-bedrift og vil legge arbeidsforholdene til rette for deg hvis du har behov for det.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste må dette begrunnes. Du vil bli varslet om reservasjon ikke tas til følge.

Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

Skatteetaten har seks måneder prøvetid.

Kontaktinformasjon:

SØK HER

Powered by Labrador CMS