STILLING LEDIG:

Kriminalomsorgsdirektoratet søker rådgiver/­seniorrådgiver - Kommunikasjonsstab

Vil du jobbe i en etat med et viktig samfunnsoppdrag?

Informasjon om stillingen:

Stillingstype: Fast

Arbeidssted: Lillestrøm

Søknadsfrist: 1. februar

Om arbeidsgiver

Kriminalomsorgens samfunnsoppdrag er å gjennomføre varetektsfengsling og straffereaksjoner på en måte som er betryggende for samfunnet og som motvirker straffbare handlinger. Målet vårt er at den domfelte etter soning skal velge å leve et kriminalitetsfritt liv. Vår visjon er «Straff som endrer» og våre verdier er: trygghet, åpenhet og nytenking som er førende for vår atferd og som organisasjon. Les mer omvår virksomhetsstrategi her. Kriminalomsorgen består av Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI), Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS og fem regioner med cirka 60 lokale fengsler og friomsorgskontor.

KDI holder til i lyse og trivelige lokaler i Kriminalomsorgens hus i Lillestrøm, og har også en lokasjon i Horten. KDI ledes av en direktør og er organisert med tre avdelinger og to staber: Avdeling for straffegjennomføring, Avdeling for forebygging, tilbakeføring og sikkerhet, Avdeling for organisasjon, HR og ressurser, Stab for kommunikasjon og samfunnskontakt og Stab for strategi og analyse.

Om stillingen

Er du samfunnsengasjert og opptatt av god kommunikasjon?Kommunikasjonsstaben jobber med et bredt spekter av kommunikasjonsoppgaver på alle nivåer i organisasjonen. Som rådgiver/seniorrådgiver vil du være del av et lite og dedikert team, hvor alle forventes å bidra med både strategiske tanker og operativ handlingskraft.

Arbeidsoppgaver

 • Planlegge, utarbeide, gjennomføre og håndtere større og mindre kommunikasjons- og omdømmeprosjekter for etaten, herunder skape og vedlikeholde relasjoner med relevante interessentgrupper
 • Jobbe med PR, innsalg av saker samt temaer som er forankret i direktoratets strategi og kommunikasjonsplan
 • Bistå med å etablere, utvikle og oppdatere sosiale medieplattformer
 • Prosjektledelse for film- og fotoproduksjon
 • Bidra til medie- og kommunikasjonstrening av egen etats personell
 • Bistå i håndtering av innkommende mediehenvendelser og henvendelser fra øvrige interessentgrupper
 • Bistå i håndteringen av krise- og beredskapssituasjoner

Noe reisevirksomhet må påregnes

Utdanning og erfaring

Du må ha

 • seniorrådgiver: Relevant høgskole- eller universitetsutdanning på masternivå, og minimum 5 års relevant erfaring - eller bachelorgrad og lang relevant erfaring kan unntaksvis erstatte kravet om utdanning på masternivå.
 • rådgiver: Relevant høgskole- eller universitetsutdanning på bachelornivå, og minimum 3 års relevant erfaring.
 • god kjennskap til media, gjerne med et etablert nettverk
 • erfaring med å lede kommunikasjonsprosjekter
 • dokumenterbare resultater fra omdømmearbeid
 • erfaring fra kommunikasjon i operative miljøer
 • kjennskap til medielandskap og trender
 • svært gode lese- og skriveferdigheter både på norsk og engelsk

Om du har kjennskap til, og kunnskap om, straffesakskjeden samt digitale film- og fotoverktøy, er det en fordel, men ingen forutsetning for stillingen.

Personlige egenskaper

 • selvstendig og initiativrik med god gjennomføringsevne
 • strukturert og analytisk
 • god rolleforståelse og evne til å samarbeide på tvers
 • stor arbeidskapasitet
 • resultatorientert og et øye for detaljer

Vi tilbyr

 • fast 100 % stilling
 • meningsfulle oppgaver i en etat med et viktig samfunnsoppdrag
 • varierte arbeidsoppgaver og muligheter for faglig og personlig utvikling
 • fleksibel arbeidstid
 • gode pensjons, forsikrings- og låneordninger i Statens pensjonskasse
 • kantineordning, gode treningsmuligheter og parkering

Stillingen lønnes som rådgiver 1434 fra kr 534.400 – 677.600 og seniorrådgiver 1364 fra kr 583.500 – 776.900 pr. år, avhengig av erfaring og kvalifikasjoner. Det blir trukket 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.

Generell informasjon

Kriminalomsorgen mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker oss medarbeidere med ulik kompetanse, livserfaring og perspektiv for å kunne bidra til en enda bedre oppgaveløsning.

Vi jobber for å realisere regjeringens inkluderingsdugnad om at 5 % av nyansettelser i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kjenner du deg igjen i en av disse kategoriene, kan du krysse av i jobbsøkerportalen vår. Du kan lese mer om kravene for å bli vurdert somsøker i disse gruppene her.

Vi gjør oppmerksom på at det må ikke være noe å utsette på vandelen til den som ansettes. Dette må dokumenteres med en uttømmende politiattest forut for ansettelse.

Vi gjør også oppmerksom på at opplysninger om søkere kan bli offentliggjort selv om søker har bedt om å være unntatt søkerlisten. Søker vil i så fall bli varslet om dette og gitt anledning til å trekke søknaden.

Den som ansettes må rette seg etter organisasjonsmessige eller andre endringer som blir bestemt om arbeidsområdet.

Kontaktinformasjon:

 • Paal Espen Hambre, kommunikasjonsdirektør, tlf: 414 01 414

Søknad og CV sendes elektronisk via linken "Søk stillingen" på denne siden. Fullstendige opplysninger om relevant utdanning og arbeidserfaring må fylles inn i det elektroniske skjemaet. Vitnemål og attester må følge søknaden. Vi ber om at du henter vitnemål fra Vitnemålsportalen direkte i Jobbnorge når du søker stillingen.

For spørsmål om elektronisk utfylling av CV kan Jobbnorge kontaktes på 755 42 220.

SØK HER

Powered by Labrador CMS