STILLING LEDIG:

Oslo/Trondheim: Arbeidshverdagen ved Miljdirektoratets kontorer.
Oslo/Trondheim: Arbeidshverdagen ved Miljdirektoratets kontorer.

Miljødirektoratet søker nettredaktør

Miljødirektoratet vil være en synlig og ettertraktet ekspertkilde til kunnskap om klima og miljø. Nå er vi er på jakt etter deg som kan jobbe strategisk og operativt med kommunikasjon og innhold i digitale kanaler.

Informasjon om stillingen:

Stillingstype: Fast

Arbeidssted: Brattøra i Trondheim eller Helsfyr i Oslo

Søknadsfrist: 27. november

Om arbeidsgiver

Miljødirektoratet jobber for et rent og rikt miljø. Våre hovedoppgaver er å redusere klimagassutslipp, forvalte norsk natur og hindre forurensning.

Vi er et statlig forvaltningsorgan underlagt Klima- og miljødepartementet og har om lag 730 faste ansatte ved kontorene våre i Trondheim og Oslo, og i Statens naturoppsyn (SNO), som er lokalisert 56 steder i landet.

Om stillingen

Fast stilling i Trondheim eller Oslo

Du er en tydelig person som evner å drive prosesser. Det er viktig at du har god organisasjonsforståelse. Du liker å samarbeide på tvers, er løsningsorientert og en klok lagspiller med stor gjennomføringsevne. Du brenner for fagfeltet ditt og ønsker å være en god rådgiver for hele organisasjonen.

Kommunikasjonsavdelingen arbeider tett med ledelsen og fagavdelingene. Vi har ansvaret for direktoratets samfunnskontakt, inkludert nettsider, sosiale medier, mediearbeid og visuell profil. I tillegg er klart språk og intern kommunikasjon viktige oppgaver. Vi har medarbeidere på Brattøra i Trondheim og Helsfyr i Oslo.  Stillingen har arbeidssted enten i Trondheim eller Oslo.

Arbeidsoppgavene dine vil være å 

 • ha innholdsansvar for Miljødirekoratet.no

 • planlegge, produsere, publisere og utvikle nettsidene til organisasjonen

 • jobbe strategisk og operativt med klarspråk, brukerinnsikt, brukerintervjuer, interaksjonsdesign, tjenestedesign, testing, evaluering og analyse og forvaltning av nettinnhold

 • ha hovedoversikt og en plan for det samlede digitale innholdet

Kompetansekrav

Kvalifikasjoner

 • du har høyere relevant utdannelse på masternivå innen kommunikasjon, markedsføring eller annet relevant fagfelt. Lang relevant erfaring kan kompensere for formell kompetanse på masternivå.

 • du har minimum fem års erfaring fra selvstendig arbeid innenfor relevante fagområder, til dels på et faglig overordnet/strategisk nivå

 • du har erfaring som nettredaktør/webredaktør, digital rådgiver eller innholdsansvarlig

 • du har erfaring med å lede prosesser og workshoper

 • du har forståelse for virksomhetens strategier og prioriteringer

 • du har helst erfaring fra offentlig forvaltning

 • du har evne til å formidle komplekse budskap på en forståelig, nøyaktig og god måte

 • du har helst konkret arbeidserfaring med klarspråk, brukerinnsikt, brukerintervjuer og analyse, interaksjonsdesign, tjenestedesign, prototyping og testing og evaluering

Egenskaper

 • Du søker tilbakemeldinger fra interne og eksterne brukere og bruker det til å forbedre kvaliteten på leveransene dine.

 • Du tar raskt til deg ny kunnskap, og er i stand til å bruke eksisterende kunnskap på nye måter.

 • Du utvikler omfattende og realistiske planer med både korte og lange tidshorisonter.

 • Du gir retning, får andre med deg og motiverer til samarbeid på en positiv måte.

 • Du holder andre informert og gir konkrete og konstruktive tilbakemeldinger.

 • Du liker å samarbeide med andre på tvers av etablerte rapporteringslinjer.

Vi tilbyr

 • fast stilling med lønn som seniorrådgiver, i lønnsspennet fra kroner 648 700 (lønnstrinn 69) til kroner 839 900 (lønnstrinn 80), etter erfaring og kvalifikasjoner.

 • utfordrende arbeidsoppgaver på et viktig samfunnsområde
 • gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • et bredt tilbud av sosiale, kulturelle og sportslige aktiviteter, inkludert trening i arbeidstida
 • fleksible arbeidstidsordninger og pensjons- og boliglånsordninger i Statens pensjonskasse (www.spk.no)

Kontaktinformasjon og hvordan du søker

Kontaktperson for stillingen er:

Send inn søknaden og relevante vitnemål og attester gjennom Jobbnorge.no. Skriv søknaden på norsk og last opp vitnemålene dine gjennom Vitnemålsportalen.

Merk søknaden 76-2022 KOM

Søknadsfrist: 27. november 2022

Vi utarbeider offentlig søkerliste ved søknadsfristens utløp. Opplysninger om deg som søker kan bli offentliggjort, selv om du har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista, jf. offentlighetsloven §25. Dersom vi ikke etterkommer en anmodning om å unntas offentlighet, vil du få beskjed og anledning til å trekke søknaden din.

Her er lenke til personvernerklæringen vår (http://www.miljodirektoratet.no/no/Om-Miljodirektoratet/Personvern-pa-miljodirektoratetno/).

Som IA-bedrift ønsker vi en balansert alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere flere med redusert funksjonsevne, hull i CV og innvandrerbakgrunn.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si bli positivt særbehandlet på denne måten, må du oppfylle visse krav. Du kan lese mer om kravene i Arbeidsgiverportalen (https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling).

Vi oppfordrer deg til å krysse av i jobbportalen dersom du har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Dette danner grunnlaget for en anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

SØK HER

Powered by Labrador CMS