STILLING LEDIG:

OsloMet avd. NIBR søker kommunikasjons­­rådgiver­­­­

Vi søker en kommunikasjonsrådgiver som skal bidra til å synliggjøre NIBRs forskning og bistå forskerne våre med å sette dagsorden i samfunnsdebatter på en god og visuell måte.

Informasjon om stillingen:

Stillingstype: Fast

Arbeidssted: Oslo

Søknadsfrist: 19. desember

Om arbeidsgiver:

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere.

OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (sfdora.org) (The San Francisco Declaration on Research Assessment).

By- og regionforskningsinstituttet NIBR er et samfunnsvitenskapelig forskningsinstitutt som skal bidra til bærekraftig by- og regionsutvikling. Vår forskning er viktig fordi økende ulikheter innad i byer, mellom ulike deler av landet og i ulike deler av verden, stiller krav til en samfunnsmessig omstilling mot mer bærekraftige byer og regioner. En sentral arbeidsoppgave i mye av NIBRs forskning er å frambringe kunnskapsgrunnlag for en politikk som nettopp fremmer rettferdige og likeverdige livsmuligheter, demokratisk deltagelse og bærekraftig miljøtilpasning nasjonalt og internasjonalt.

NIBR ønsker nå å styrke vår satsing på kommunikasjon ved å utvide administrasjonen fra èn til to kommunikasjonsrådgivere.

Som kommunikasjonsrådgiver ved NIBR trenger vi deg som brenner for ditt fag, og som ønsker å jobbe med samfunnsaktuelle temaer. Sammen skal vi bidra til å utvikle NIBR og OsloMet til landets viktigste kompetansemiljø på nasjonale og internasjonale bystudier. NIBR er også en del av Senter for velferds- og arbeidslivsforskning (SVA) ved OsloMet. Senteret er Norges største anvendte samfunnsvitenskapelige forskningsmiljø og består i tillegg til NIBR av Arbeidsforskningsinstituttet (AFI), Forbruksforskningsinstituttet (SIFO) og Velferdsforskningsinstituttet (NOVA).

Hovedoppgaver:

 • Profilere instituttets forskning ved å utforme nyhetssaker, arrangements-oppslag og annet materiell for våre nettsider, nyhetsbrev og sosiale medier
 • Pådriver ved planlegging, profilering og gjennomføring av formidlingsarrangement og seminarer
 • Bidra med råd og støtte til å skrive gode innlegg og kronikker
 • Bidra med råd til formidlings- og kommunikasjonsaktiviteter i våre forskningsprosjekter
 • Utforske bruk av nye plattformer for å formidle NIBRs forskning

Vi ser etter en samfunnsengasjert person som samarbeider godt med øvrige kolleger i administrasjonen, med våre forskere, og med NIBRs ledelse. Du vil også samarbeide med kommunikasjonsrådgivere fra de andre SVA-instituttene, og med den sentrale enheten som jobber med forskningskommunikasjon ved OsloMet.

NIBRs nye kommunikasjonsrådgiver må være en kvalitetsbevisst person med stor interesse for visuelle og kreative formidlingsformer, og ha meget gode skriftlige formuleringsevner. Vi ser etter deg som motiveres av å jobbe for en god og visuell profil for instituttet, med bruk av ulike verktøy og i ulike medier og plattformer. Vi ser etter en person som trives godt med å gjøre andre gode, og som evner å bygge tillit og relasjoner i organisasjonen og utad. Vi ønsker oss en nysgjerrig og initiativrik kollega med sterk ansvarsfølelse, som er trygg i rollen som rådgiver.

Det kreves i tillegg:

 • Kommunikasjonsfaglig utdanning på minimum bachelornivå. Relevant erfaring kan kompensere for manglende utdanning
 • Meget god muntlig og skriftlig formuleringsevne, på norsk og engelsk
 • Meget gode samarbeids- og kommunikasjonsegenskaper
 • Dokumentert digital kompetanse, spesielt innenfor nettpubliseringsverktøy og lyd- og bilderedigeringsverktøy, som f.eks. Adobe, Wordpress, Mailchimp og Canva
 • Erfaring fra planlegging og gjennomføring av arrangement
 • Særlig god kjennskap til sosiale medier
 • Gode systematiske rutiner for å innhente informasjon

Det er i tillegg ønskelig med:

 • Kjennskap til, og interesse for, NIBRs fagområder
 • Erfaring fra forskningsformidling
 • Erfaring fra å skrive faglige tekster og gjøre bruk av ulike sjangre og virkemidler
 • Erfaring med å bygge relasjoner

Vi tilbyr:

 • Spennende og varierte oppgaver i et inspirerende forskningsmiljø
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Et hyggelig og inkluderende arbeidsmiljø
 • Fine kontorer i Oslo sentrum
 • Fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
 • Gode låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse

Andre opplysninger:

 • Stillingen vil bli plassert som rådgiver i kode 1434 med lønnsspenn 471 300 - 615 000, ut fra utdannelse og erfaring
 • Stillingen vil tilhøre NIBRs forskningsadministrasjon som totalt består av 8 ansatte. Stillingen rapporterer til økonomi- og administrasjonssjef

Bli kjent med OsloMet – storbyuniversitetet

Slik søker du:

Vi benytter et elektronisk rekrutteringssystem. Du søker på stillingen ved å trykke SØK HER, så benytte knappen logg inn og søk stillingen.

Du må laste opp CV, attester og alle sider av vitnemål. Søknaden må være skrevet på norsk. Resten av dokumentene kan være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Kontaktinformasjon:

For nærmere informasjon om stillingen, kontakt:

SØK HER

Powered by Labrador CMS