STILLING LEDIG:

UIA søker seksjonsleder for kommunikasjon, web og kunnskapsformidling

I kommunikasjonsavdelingen ved Universitetet i Agder er det ledig en fast 100 % stilling som seksjonsleder med tiltredelse etter avtale.

Informasjon om stillingen:

Stillingstype: Fast

Arbeidssted: Kristiansand

Søknadsfrist: 15. juni

Om arbeidsgiver

Om arbeidsgiver

Universitetet i Agder har over 1400 ansatte og 13 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor mange arbeidsfelt. Vi holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.

Vi er et åpent og inkluderende universitet preget av samarbeidskultur. UiA har som mål å videreutvikle utdanning og forskning på høyt internasjonalt nivå.

Om stillingen

Kommunikasjonsavdelingen ved UiA har et bredt ansvarsområde og består av rundt 28 medarbeidere. I forbindelse med en nylig gjennomført omorganisering ble det etablert to seksjoner i kommunikasjonsavdelingen; Seksjon for kommunikasjon, web og kunnskapsformidling og Seksjon for studentrekruttering og profilering.

Seksjonslederen i denne stillingen vil lede arbeidet i seksjonen for kommunikasjon, web og kunnskapsformidling som i dag består av 11 medarbeidere med ansvar for universitetets sentrale arbeid innen intern og ekstern kommunikasjon, web og kunnskapsformidling.

Hovedarbeidssted er Campus Kristiansand, men med jevnlig tilstedeværelse på Campus Grimstad. Den som ansettes vil inngå i kommunikasjonsavdelingens ledergruppe og rapportere til kommunikasjonsdirektøren. Personal- og budsjettansvaret er tillagt kommunikasjonsdirektøren.

Seksjonslederne vil samarbeide på tvers av seksjonene og med fakultetene, Avdeling for lærerutdanning og andre enheter i fellestjenestene. Seksjonsleder kan tildeles budsjettdisponeringsmyndighet eller rammebudsjett.

Arbeidsoppgaver

 • faglig oppfølging, prosjektledelse og utvikling innen seksjonens fagområde, slik at målene i gjeldende handlingsplan for kommunikasjon kan nås
 • inngå i lederteam med kommunikasjonsdirektør og seksjonsleder for studentrekruttering og profilering
 • personaloppfølging
 • sørge for at det faglige ansvaret for web i matrisen blir ivaretatt i henhold til mandat, lover, regler og andre retningslinjer
 • sentral rolle i UiAs arbeid med krisekommunikasjon
 • legge til rette for samarbeid på tvers av seksjoner og avdelinger/fakultet
 • bidra i arbeidet med tjenesteteam, evt. som leder av teamet
 • operative oppgaver innenfor seksjonens ansvarsområder, særlig web

Nødvendige kvalifikasjoner

 • solid erfaring og oppdatert kompetanse innen forvaltning og utvikling av nettsteder, herunder innholdsforvaltning, universell utforming, personvern, analyse, prosjektledelse o.l.
 • relevant erfaring og kompetanse innen kommunikasjon og formidling med tydelige overføringsverdier, for eksempel innen innholdsproduksjon, medieinnsalg, redaksjonelt arbeid og krisekommunikasjon
 • god forståelse av digital kommunikasjon, herunder sosiale medier
 • utdanning på masternivå, men dokumenterbar realkompetanse kan erstatte deler av utdanningskravet
 • meget gode norsk- og engelskkunnskaper, skriftlig og muntlig
 • ledererfaring med relevant overføringsverdi for stillingen

Ønskede kvalifikasjoner

 • relevant erfaring fra tilsvarende arbeid
 • erfaring med personaloppfølging
 • erfaring og kompetanse innen krisekommunikasjon

Personlige egenskaper

 • strukturert og analytisk
 • integritet
 • initiativrik
 • gode samarbeidsevner
 • evne til å motivere andre, men også god til å arbeide selvstendig
 • god formidlingsevne

Personlige egenskaper og egnethet for stillingen vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjon, i en avdeling med faglig engasjement og godt samhold
 • en stilling med utviklingsmuligheter i et mangfoldig miljø
 • moderne lokaliteter og et allsidig velferdstilbud
 • fleksibel arbeidstid
 • medlemskap i Statens pensjonskasse

Mer om UiA som arbeidsplass.

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ lønnsplan 90.100, kode 1211 seksjonssjef, kr. 658 300-726 400 brutto pr. år. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen går det lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Generell informasjon

UiA er et åpent og inkluderende universitet. Vi har tro på at mangfold beriker arbeidsplassen og gjør oss bedre. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, kulturell bakgrunn, nedsatt funksjonsevne eller “hull i CV-en".

Den som ansettes har rettigheter og plikter etter de retningslinjer som gjelder for tekniske og administrative stillinger ved Universitetet i Agder, og må påregne endringer i organisering og oppgaver. Ansettelse foretas av Ansettelsesrådet for tekniske-/administrative stillinger ved Universitetet i Agder.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju. Det vil også bli innhentet referanser etter nærmere avtale med søkeren. Mer om ansettelsesprosessen.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil i forkant av eventuell offentliggjøring bli varslet.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

For spørsmål om søknadsprosessen:

Søknadsfrist: 15. juni

SØK HER

Powered by Labrador CMS