STILLING LEDIG:

Miljøpakken i Trondheim søker kommunikasjons­rådgiver 💬

Kommunikasjonsarbeidet i Miljøpakken skal synliggjøre Miljøpakkens tiltak, skape forståelse for hvorfor de blir gjennomført og motivere innbyggere til å endre reisevaner i miljøvennlig retning.

Informasjon om stillingen:

Stillingstype: Fast

Arbeidssted: Tinghusplassen, Trondheim

Søknadsfrist: 31. desember

Om arbeidsgiver:

Hva er Miljøpakken?


Svar: Et samarbeid for bedre transport og mindre utslipp og kork. Befolkningen i og rundt Trondheim vokser raskt. Det gir mer trafikk, lengre køer og dårligere luft – hvis vi ikke gjør noe.


Mindre kø, bedre klima, trygghet og bymiljø


Miljøpakken bygger nye veger, bruer, sykkelfelt, fortau og miljøgater der du bor og reiser. Vi skal kutte køer og utslipp av klimagasser, og alle skal komme lett og trygt fram.


Gjennom byvekstavtalen

har vi forpliktet oss til å klare nullvekstmålet, det vil si at personbiltrafikken ikke skal øke selv om byen vokser.

Nå søker vi kommunikasjonsrådgiver til vårt sekretariat.

Miljøpakken skal bidra til stadig mer attraktive byområder og bedre fremkommelighet i trondheimsområdet. Nå kan du bli med på satsingen som gjør byregionen til et forbilde innen grønn mobilitet.

Rådgiveren skal bidra til å utvikle det strategiske kommunikasjonsarbeidet for partene i Miljøpakken.

Miljøpakken er et samarbeidsprosjekt mellom staten (Statsforvalteren, Jernbanedirektoratet og Statens vegvesen), Trøndelag fylkeskommune og kommunene Trondheim, Melhus, Malvik og Stjørdal. Hovedformålet er å bygge et godt transporttilbud uten at personbiltrafikken øker selv om byområdet vokser fort.

Ansettelsesforhold og arbeidsgiveransvar er lagt til Trøndelag fylkeskommune. Kommunikasjonsrådgiveren har arbeidssted i Miljøpakkens sekretariat. Den daglige oppfølging utøves av sekretariatets leder.

Arbeidsoppgaver

Kommunikasjon er ett av flere virkemidler for å nå målene i Miljøpakken. Kommunikasjonen har som formål å synliggjøre Miljøpakkens tiltak, skape forståelse for hvorfor de blir gjennomført og motivere innbyggere til å endre reisevaner i miljøvennlig retning.

Miljøpakken skårer høyt på målinger av tilfredshet og omdømme sammenlignet med tilsvarende prosjekt i andre byer. Det er en ambisjon å videreutvikle strategisk, planmessig kommunikasjon for å sikre befolkningen en kunnskap om Miljøpakken som bidrar til fortsatt høy grad av aksept.

Eksempler på oppgaver:

 • Utvikle kampanjer, kommunikasjonsplaner og tiltak for å nå målene i Miljøpakkens kommunikasjonsstrategi
 • Drifte og produsere innhold til Miljøpakkens digitale kanaler
 • Skrive leserinnlegg, kronikker og interne nyhetsbrev
 • Mediekontakt
 • Svare ut publikumshenvendelser
 • Bistå fagmiljøene og partene i Miljøpakken med presentasjoner, kommunikasjonsplaner, saksframlegg mv.
 • Holde foredrag

Rådgiveren inngår i et team på to.

Kommunikasjonsarbeidet ivaretar fellesskapet mellom partene i Miljøpakken. Det forutsetter et nært og tverrfaglig samarbeid med Miljøpakkens mobilitetsrådgivere og andre fagfolk hos partene.

Kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning på minimum bachelornivå
 • Erfaring med kommunikasjonsarbeid
 • Gode digitale ferdigheter
 • God skriftlig fremstillingsevne

Personlige egenskaper

Vi ønsker oss en kreativ, selvstendig og initiativrik medarbeider.

Vi tilbyr

 • Mulighet til å gjøre en forskjell innenfor arbeidet med klima og miljø
 • Faglig og kreativ frihet
 • Et godt arbeidsmiljø
 • Gode lønns- og arbeidsvilkår

Kontaktinformasjon:

SØK HER


Powered by Labrador CMS