STILLING LEDIG:

Tolletaten søker seniorrådgiver - offentlig sektor

Vil du være med å forme kommunikasjonen i et av Norges mest spennende digitaliseringsløp i offentlig sektor?

Informasjon om stillingen:

Stillingstype: Fast

Arbeidssted: Oslo

Søknadsfrist: 22. august

Tolletaten

Tolletaten

Tolletatens samfunnsoppdrag er å sikre etterlevelse av lover og regler for grensekryssende vareførsel. Vi bidrar til at det skal være lett å gjøre rett, og vet hjelp av etterretning og ny teknologi kontrollerer vi målrettet.

Ønsker du i tillegg å jobbe i et kompetent og innovativt kommunikasjonsmiljø med store ambisjoner? For å løse sitt samfunnsoppdrag på en best mulig måte, har etaten satset stort på digitalisering av hele organisasjonen de siste årene. Digitaliseringsprogrammet er vårt største utviklingsinitiativ gjennom tidene. Målet er å bygge innsiktsbaserte løsninger som skal fremme handel, samt holde Norge trygt også i fremtiden. For deg, familien din, byen din og landet ditt. Det innebærer bl.a. nye digitale systemer som risiko vurderer vareflyten på vei, sjø, luft og skinner, slik at våre tjenestemenn og kvinner på grensen, raskt får nødvendig analyse og beslutningsstøtte til å gjøre jobben sin. Den stadig økende globale varehandelen introduserer også nye utfordringer, som krever økt innsikt og analyse for å bekjempe lovbrudd og alvorlig kriminalitet.

Vi har realisert mange store kommunikasjonsprosjekter på kort tid, men har mye mer å gå på. Nå trenger vi en ny offensiv kollega med motivasjon og relevant kompetanse som kan ha et ekstra ansvar for å forme og følge opp kommunikasjonsarbeidet i vårt digitaliseringsløp. Parallelt med dette ansvarsområde vil du også jobbe i og med andre kommunikasjonsoppgaver relatert til vår interne og eksterne kommunikasjon på vegne av hele etaten.

Vår oppgave i kommunikasstaben er å jobbe med både proaktiv og reaktiv kommunikasjon/mediehåndtering, samt utforme og iverksette aktiviteter som skal gjøre Tolletaten tydeligere og synligere utad. Målrettet og systematisk arbeid, koblet med en åpen og ærlig tilnærming i kommunikasjonen, har gitt gode resultater. På få år har Tolletaten gjort et kraftig omdømmehopp. Gjennom blant annet TV-serien TOLL på TV 2 har vi åpnet opp og gitt nordmenn ny innsikt i Tolletatens arbeidshverdag, hva som foregår på grensen og vår rolle i samfunnet. Dette har også bidratt til å plassere Tolletatens ferske bachelorutdanning på topplisten over Norges mest populære utdanninger. Vi søker kontinuerlig etter nye formater, kanaler og effektive måter å kommunisere på både internt og eksternt, derfor trenger vi nå å styrke laget.

Arbeidsoppgaver

Vi ønsker oss en kollega som har solid og relevant kommunikasjonsfaglig erfaring, og som kan forme og ha et ansvar for den interne og eksterne kommunikasjonen relatert til etaten sitt digitaliseringsløp. Du må evne å raskt kunne klare å sette deg inn i kompleks og teknisk tematikk, for så å kunne kommunisere dette forståelig i ulike format/kanaler. I tillegg må du ha god kanalforståelse og innsikt i hvordan det norske medielandskapet fungerer. Dette står sentralt for arbeidet både i digitaliseringsløpet, men også i det generelle kommunikasjonsarbeidet du vil bli en del av i kommunikasjonsstaben. Du vil også bidra bredt inn i den helhetlige utviklingen av Tolletaten sin virksomhetskommunikasjon. Du må også være forberedt på å bli brukt i pressevaktordningen ved behov.

Ansvar og hovedoppgaver:

 • utvikling og oppfølging av kommunikasjonsstrategi og kommunikasjonsplan for digitaliseringsløpet
 • planlegge og gjennomføre kommunikasjonstiltak mot næringslivet, B2B
 • kommunisere utviklingen i programmet på en pedagogisk og tydelig måte – både for interne og eksterne målgrupper?
 • utarbeide og visualisere tydelige og presise budskap og produkter til ulike målgrupper
 • dialog med sentrale interne og eksterne interessenter
 • identifisere og operasjonalisere gode mediemuligheter
 • utforming av budskap og innhold (strategisk og taktisk)
 • planlegging, koordinering og operasjonalisering av kommunikasjonsaktiviteter
 • analyse og rapportering av kommunikasjonsaktiviteter

Kvalifikasjoner

Vi søker deg som har relevant kommunikasjonsfaglig bakgrunn, og både bredde- og dybdeerfaring med kommunikasjon/PR/mediearbeid. Stillingen krever god organisasjons-, rolle- og helhetsforståelse.

Det kreves:

 • minimum bachelorgrad, fortrinnsvis innen fagene kommunikasjon, PR, medier og/eller journalistikk
 • minimum tre års arbeidserfaring med kommunikasjonsarbeid og/eller journalistikk
 • svært gode skriftlige og muntlige kommunikasjonsevner, og en særskilt evne til å forenkle komplekse budskap
 • forståelse for hvordan store endringsprosesser påvirker mennesker og organisasjoner
 • meget god medie- og kanalforståelse
 • gode språkferdigheter i norsk og engelsk, både skriftlig og muntlig
 • at du kan jobbe strukturert, selvstendig og tar initiativ innen ditt ansvarsområde

Det er en fordel med:

 • god kjennskap til moderne bransjepraksis innen digitalisering
 • erfaring med å holde i egne prosjekter, fra planlegging til innholdsproduksjon og distribusjon
 • erfaring med å måle effekt av medie- og kommunikasjonstiltak (medieovervåkning, analyse og rapportering)
 • erfaring fra produksjon av innhold til digitale flater, herunder sosiale medier og egne nettsider
 • erfaring med endringskommunikasjon i større organisasjoner

Personlige egenskaper

Vi trenger deg som har solid kommunikasjonsfaglig teft, tar initiativ og motiveres av nye utfordringer. Som er fleksibel, men strukturert i arbeidet, og som evner å tenke resultater på både kort og lang sikt. Du bør være nysgjerrig og kreativ, og evner å snu muligheter til konkrete tiltak.

Vårt arbeid krever høy grad av profesjonalitet og integritet, gode samarbeidsegenskaper og god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk. Du må også raskt evne å sette deg inn i og håndtere komplekse problemstillinger.

Vi tilbyr

 • muligheten til å være med å utvikle kommunikasjonsmiljøet i Tolletaten og utforme kommunikasjonsaktiviteter som betyr noe for folks liv og hverdag
 • hos oss får du fordype deg i enkelttematikker, men også være involvert i helheten og følge saker og prosesser fra A til Å
 • faglig og godt arbeidsmiljø sentralt i Oslo sentrum (+Helsfyr)
 • stillingen lønnes som seniorrådgiver i lønnsspenn 661 400 til 765 600, avhengig av kvalifikasjoner og erfaring. For særlig godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Pressevakt lønnes etter egne satser/avtaler.
 • pensjons- forsikrings og låneordninger i Statens pensjonskasse

Kommunikasjonsstaben består i dag av 8 personer, med spesialistkompetanse innenfor områder som strategi og budskap, sosiale medier, internkommunikasjon, eksternkommunikasjon, konseptutvikling og grafisk design. Vi samarbeider tett med Tolletatens kommunikasjonsressurser i Bergen og Moss, i tillegg til andre fagmiljøer som etterretning, jus, grensekontroll, vareførsel og lignende.

Vi utfører SEMAC bakgrunnssjekk på aktuelle kandidater.

Kontaktinformasjon:

For nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

 • Kim Gulbrandsen, kommunikasjonsdirektør, tlf: 474 58 834

Inkludering og mangfold

I Tolletaten er vi opptatt av mangfold. Vi jobber for et inkluderende arbeidsliv og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Dersom du har behov for tilrettelegging, forsøker vi å imøtekomme dette så langt det lar seg gjøre i stillingen. Oppgir du opplysninger om funksjonsnedsettelse, innvandrerbakgrunn eller hull i CV i din søknad, kan dette bli brukt til statistikkformål.

SØK HER

Powered by Labrador CMS