STILLING LEDIG:

Avinor søker kommunikasjons­sjef til Oslo lufthavn

En av landets mest spennende kommunikasjonsjobber!

Informasjon om stillingen:

Stillingstype: Fast

Arbeidssted: Gardermoen

Søknadsfrist: 12. august

Om arbeidsgiver

Om arbeidsgiver

Avinor har ansvar for 44 statlig eide lufthavner, og flysikringstjenesten for sivil og militær luftfart i Norge. Dette nettverket binder Norge sammen - og Norge sammen med verden.

Avinor er en drivkraft i miljøarbeidet i luftfarten og en pådriver for å redusere de samlede klimagassutslippene fra norsk luftfart. Selskapet har en ledende rolle i arbeidet med utvikling av el-fly, og leveranse av biodrivstoff til fly.

Avinor bidrar hvert år til sikre og effektive flyreiser med i underkant av 55 millioner passasjerer årlig. Om lag halvparten av disse er til og fra Oslo lufthavn.

Noe over 3.000 medarbeidere har ansvar for å planlegge, bygge ut og drive et samlet lufthavn- og flysikringssystem. Avinors virksomhet finansieres gjennom luftfartsavgifter og kommersielle inntekter på lufthavnene.

Stillingen som kommunikasjonssjef ved Oslo lufthavn er en av de mest synlige og spennende stillingene innen kommunikasjonsfeltet i Norge. Som kommunikasjonssjef ved landets hovedflyplass blir du et av våre viktigste ansikter utad og får en sentral rolle i å sikre Oslo lufthavns synlighet i mediebildet.

Du er strategisk og overordnet ansvarlig for all intern og ekstern kommunikasjon ved lufthavnen og skal være en tydelig, kommunikasjonsfaglig rådgiver for Oslo lufthavns ledergruppe, samtidig som du blir en viktig bidragsyter i videreutviklingen av Avinors og Oslo lufthavns kommunikasjonsarbeid.

Gjennom kommunikasjon og pressearbeid vil du påvirke og ivareta Avinors relasjoner med mange ulike interessenter og målgrupper.

Stillingen er en del av Avinorkonsernets kommunikasjonsteam og rapporterer til konserndirektør kommunikasjon og marked, men inngår i det daglige i Oslo lufthavns operative organisasjon.

Arbeidsoppgaver:

 • Håndtere og koordinere mediehenvendelser, proaktivt og reaktivt
 • Uttale deg til media og andre eksterne interessenter på vegne av Avinor
 • Aktivt jobbe oppsøkende overfor medier med saker for Avinor og Oslo lufthavn
 • Inngår i pressevaktordning etter avtalt turnus
 • Produsere og publisere saker i alle Avinors kanaler
 • Bidra til å styrke Avinors samfunnsdialog på Oslo lufthavn
 • Videreutvikle og gjennomføre Oslo lufthavns nabolagsstrategi
 • Delta som kommunikasjonsressurs i ulike prosjekter
 • Bidra i krisekommunikasjon og beredskapsarbeid
 • Videreutvikle og følge opp kommunikasjonsplaner og aktiviteter

Kvalifikasjoner:

 • Relevant utdanning på høyskole/universitetsnivå.
 • Min. 5 års erfaring fra kommunikasjon og/eller journalistikk
 • God samfunns- og forretningsforståelse
 • Erfaring fra større, komplekse organisasjoner i tilsvarende roller
 • Solid erfaring fra proaktivt og reaktivt pressearbeid

Personlige egenskaper:

Personlige egenskaper og egnethet vektlegges tungt i vurderingen av kandidater. Vi ser etter deg som er sterk på å bygge tillit og gode relasjoner gjennom dialog, både i formelle og uformelle settinger, og som trives med å være synlig og operativ. Du er selvstendig, engasjert og effektiv, samtidig som du evner å beholde roen under press. Du har stor arbeidskapasitet og gjennomføringskraft, med en kvalitetsbevisst og strukturert arbeidsform. Vi forutsetter meget god fremstillingsevne, både muntlig og skriftlig, med evne til å formulere gode budskap i alle typer kanaler.

Avinor er underlagt offentlighetslovens bestemmelser om rett til innsyn i søkerlister. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge, vil søkeren bli varslet og informert om det jfr. offentleglova § 25.

Kontaktinformasjon:

 • Jan Egil Myhre, rådgiver i Habberstad, tlf: 908 92 522
 • Berit Nygaard, rådgiver i Habberstad, tlf: 900 50 849

Alle henvendelser behandles konfidensielt inntil annet er avtalt.

Vi ser frem til å motta din søknad!

SØK HER

Powered by Labrador CMS