STILLING LEDIG:

Norske fans på fotballarena

Norges Fotball­forbund søker kommunikasjons­direktør

Informasjon om stillingen:

Stillingstype: Fast

Arbeidssted: Oslo

Søknadsfrist: 13. juni

Om arbeidsgiver

Norges Fotball­forbund

NORGES FOTBALLFORBUND (NFF), er landets største særidrettsforbund med 370 000 spillere hvorav ca. 108 000 er jenter/kvinner. Disse er organisert i og utøver aktivitet via 18 fotballkretser, 1 699 klubber og 24 569 lag. NFF har 130 000 tillitsvalgte. Det spilles rundt 330 000 kamper pr år. NFF og kretsene administrerer ca. 2 700 dommere. Sentraladministrasjonen på Ullevaal Stadion har 144 årsverk (faste og engasjerte).

Som leder for kommunikasjonsavdelingen får du en mangfoldig og utfordrende kommunikasjonsfaglig hverdag i en stor organisasjon med en unik posisjon i det norske samfunnet, samt kommunisere med store målgrupper der våre egne kanaler får en stadig større betydning.

Vår visjon er «FOTBALL FOR ALLE – gleder, drømmer og fellesskap».

Fotball engasjerer svært mange på en positiv måte hver dag gjennom hele året! Gamle og unge, kvinner og menn, barn og foreldre – og interessen og engasjementet gjør fotballen til en felles, synlig og samlende aktivitet med stor verdi for samfunnet vårt.

Norges Fotballforbund skal nå rekruttere en dyktig og visjonær kommunikasjonsdirektør til å lede vårt kommunikasjonsteam og vårt kommunikasjonsarbeid videre. Vi søker en leder som kan balansere tradisjonelle og digitale mediekanaler, og som også er oppdatert på moderne innsiktsarbeid og ny verktøybruk i det faglige kommunikasjonsarbeidet. Vår nye kommunikasjonsdirektør får bidra sterkt i å videreutvikle vår kommunikasjonsstrategi samt gjennomføre kommunikasjonsaktiviteter som fremmer og synliggjør fotballens positive verdibidrag i hele det norske samfunnet.

Du er en lagspiller som vil samarbeide tett med ledelsen og de ulike enhetene i hele NFFs organisasjon for å sikre en koordinert og effektiv kommunikasjonsflyt. I tillegg til å være medievant, håndtere eksterne mediarelasjoner og intern kommunikasjon, vil du samarbeide spesielt tett med markedsavdelingen nettopp for å bringe de gode historiene om fotballens samlende engasjement og verdibidrag ut til publikum, offentligheten, mediene, fotballfamilien, sponsorer og andre viktige samarbeidspartnere.

Vi tror du har solid erfaring fra ledende kommunikasjonsroller, og en sterk evne til å utvikle, lede og inspirere et team. Strategisk tenkning, utmerkede skriftlige og muntlige kommunikasjonsevner, samt evnen til å samarbeide godt på tvers, er viktige elementer for å lykkes i rollen.

Kommunikasjonsdirektøren vil sitte i NFFs øverste ledergruppe og rapportere til generalsekretær. NFF har kompetente og engasjerte medarbeidere, og et godt kollegialt arbeidsmiljø der felles interesse og engasjement for fotballen engasjerer og samler alle. NFF legger vekt på bredde og mangfold i arbeidslivet. Kvalifiserte søkere oppfordres til å søke, uavhengig av kjønn, etnisitet og nedsatt funksjonsevne. Kvinner oppfordres til å søke. Arbeidssted er Ullevaal Stadion.

Kontaktinformasjon

Eventuelle spørsmål om stillingen kan rettes til Visindi AS ved: 

  • Atle Ronglan, tlf. 966 27 089 
  • Håvard Nærland, tlf. 482 06 620
  • Alle henvendelser behandles konfidensielt, om ønskelig også overfor oppdragsgiver. Søknad med CV sendes snarest og senest innen 13. juni 2024.

SØK HER

Powered by Labrador CMS