STILLING LEDIG:

NSM søker kommunikasjons­rådgiver med interesse for samfunnssikkerhet og teknologi

Vi søker en samfunnsengasjert og initiativrik kommunikasjonsrådgiver til en av de mest spennende kommunikasjonsjobbene i landet.

Informasjon om stillingen:

Stillingstype: Fast

Arbeidssted: Kolsås

Søknadsfrist: 31. oktober

Om arbeidsgiver

Om arbeidsgiver

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) er et direktorat for forebyggende sikkerhetstjeneste. NSM skal innen sitt ansvarsområde beskytte informasjon og objekter mot spionasje, sabotasje og terrorhandlinger gjennom å:

- gi råd og veiledning

- utvikle sikkerhetstiltak

- varsle og håndtere alvorlige dataangrep

- føre tilsyn og utøve myndighet iht. regelverk

NSM skal være en pådriver for bedring av sikkerhetstilstanden og gi råd om utviklingen av sikkerhetsarbeidet i samfunnet.

NSM sikrer Norge, og har en bred portefølje av fagområder, fra innsidevirksomhet og avlytting til cyberangrep og tilsyn med sikkerhetstilstanden. Oppgavene våre er komplekse, og som kommunikasjonsrådgiver får du bred innsikt i virksomheten og bidrar til å sikre norske samfunnsverdier.

Kommunikasjonsseksjonen i NSM er en liten enhet med hyppig kontakt med mediene. Vi jobber med kommunikasjonsrådgivning til ledelsen og fagavdelingene, innholdsproduksjon og publisering i ulike kanaler internt og eksternt. Vi arrangerer også en årlig konferanse og eget arrangement i Arendalsuka. Tempoet er høyt, og vi må levere raskt, effektivt og presist.

Arbeidsoppgaver:

 • Være strategisk kommunikasjonsrådgiver til en organisasjon på 350 ansatte med stor faglig bredde, lokalisert på tre ulike steder i Oslo-området.
 • Raskt sette seg inn i saker preget av fagspråk, og gjøre disse tydelige og tilgjengelige for ulike målgrupper.
 • Forsterke kapasiteten på innholdsproduksjon til nett og sosiale medier
 • Skrive avisinnlegg, taler og presentasjoner, og bidra i utarbeidelsen av videoinnslag og nyhetsgrafikk.
 • Mediekontakt, selge inn, håndtere og følge opp mediesaker, og kurse ansatte i mediehåndtering.
 • Planlegge, gjennomføre og evaluere kommunikasjonstiltak.
 • Bidra i videreutviklingen av NSMs kommunikasjonsstrategi og verktøy.
 • Bistå med krise- og beredskapskommunikasjon. Stillingen vil inngå i vaktordning

Kvalifikasjoner:

 • Minst fem års relevant utdanning fra universitet eller høgskole, og minst fem års relevant erfaring. Lang relevant erfaring kan i spesielle tilfeller kompensere for manglende utdanning.
 • Du må ha god forståelse for hvordan mediene arbeider, og kunne tolke mediebildet fortløpende.
 • Svært god skriftlig/muntlig formidlingsevne, og evnen til å fange andres oppmerksomhet og tilpasse budskap til ulike målgrupper, er avgjørende.
 • Svært gode språkkunnskaper i engelsk er påkrevet.
 • Solid innsikt i offentlig forvaltning, og i samspillet mellom media, offentligheten og virksomheter
 • Du må ha erfaring fra offentlig forvaltning og statlig kommunikasjonsvirksomhet.
 • Erfaring fra liknende virksomheter er ikke en ulempe.

Personlige egenskaper:

 • Du er analytisk og i stand til å se dine arbeidsoppgaver og ansvar i en større sammenheng.
 • Du har kritisk sans og tør å utfordre.
 • God vurderingsevne og evne til å handle raskt når det trengs.
 • Du forventes å være kreativ, initiativrik, og ha gode samarbeidsevner. Samtidig må du trives med å arbeide selvstendig og strukturert.
 • Du har evnen til å formidle kompleks informasjon på en enkel måte.
 • Interesse for teknologi og samfunnssikkerhet vektlegges.

Stillingen er plassert som seniorrådgiver (SKO 1364), med lønnsspenn fra kr. 626 100 734 400,- avhengig av kvalifikasjoner (lønnstrinn 68- 76). Relevant erfaring kan i spesielle tilfeller erstatte kravene til formell utdanning.Arbeidssted er for tiden Kolsås.Det forutsettes at den som ansettes kan sikkerhetsklareres og autoriseres til HEMMELIG/NATO SECRET (H/NS).

Du må ikke ha bistillinger, bierverv, styreverv eller andre lønnede oppdrag som kan hemme eller sinke det ordinære arbeidet, med mindre det foreligger særskilt pålegg eller tillatelse.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Opplysninger om deg kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du varsles dersom ønsket ditt om reservasjon ikke tas til følge.NSM deltar i regjeringens inkluderingsdugnad og vi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi vil gjerne ha søknad også fra deg som har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, men som ellers fyller kvalifikasjonskravene i stillingen. Vi gjør i den forbindelse oppmerksom på at opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, vil bli benyttet i anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer på årlig.

NSM benytter elektronisk søknadsbehandling. Du kan sende inn søknaden ved å benytte linken. Originale vitnemål og attester tas med til et eventuelt intervju.

Kontaktinformasjon:

SØK HER

Powered by Labrador CMS