STILLING LEDIG:

Finansdepartementet søker kommunikasjonsrådgiver

Vi i kommunikasjonsteamet i Finansdepartementet er på utkikk etter to engasjerte kollegaer med interesse for fagområdene vi ivaretar.

Informasjon om stillingen:

Stillingstype: Fast

Arbeidssted: Oslo

Søknadsfrist: 23. januar

Om arbeidsgiver

Om arbeidsgiver

Finansdepartementet (FIN) har ansvar for å planlegge og iverksette den økonomiske politikken, budsjettpolitikken, skatte- og avgiftspolitikken, finansiell stabilitet og forvaltningen av Statens pensjonsfond. Kommunikasjonsenheten håndterer pressehenvendelser til politisk ledelse og departementet.

Kommunikasjonsenheten

For å lykkes hos oss må du være sterk både strategisk og operativt. Du må også trives med mediehåndtering, mestre høyt tempo og være flink til å skape gode relasjoner. Du vil sitte tett på politiske beslutninger og arbeide med et bredt spekter av kommunikasjonsoppgaver. Det er hektiske dager hos oss, samtidig som vi stiller høye krav til presisjon og integritet.

Vi ønsker oss to kollegaer som kan videreutvikle departementets kommunikasjonsarbeid sammen med oss.

Arbeidsoppgaver

 • mediehåndtering og nyhetsovervåkning, inkludert pressevakter
 • kommunikasjonsrådgiving til politisk ledelse og embetsverk
 • budskapsutforming og utarbeidelse av tekster til ulike kanaler
 • videreutvikling av departementets strategiske og operative kommunikasjonsarbeid

Arbeidet foregår i tett samarbeid med øvrige avdelinger og politisk ledelse.

Kvalifikasjoner

 • relevant høyere utdanning, særlig relevant erfaring kan kompensere for kravet til utdanning
 • relevant erfaring med kommunikasjonsfaglig arbeid
 • god forståelse for samfunnsøkonomi og politiske prosesser
 • meget god formidlingsevne, både på norsk og engelsk
 • god medie- og samfunnsforståelse

Personlige egenskaper

 • meget god evne til å videreformidle kunnskap på en klar og tydelig måte
 • meget god evne til rask å sette seg inn i kompliserte problemstillinger
 • effektiv og med stor arbeidskapasitet
 • god vurderingsevne og evne til å tenke helhetlig
 • evne til å bygge tillit både eksternt og internt
 • selvstendig, men med gode samarbeidsevner

Vilkår

To 100 prosent faste stillinger i kommunikasjonsenheten.

Avlønning som rådgiver/seniorrådgiver fra kr 540.000 – kr 700.000 avhengig av kvalifikasjoner, samt betalt overtid. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Kontaktinformasjon:

 • Therese Riiser, kommunikasjonssjef, tlf: 940 50 886

Stillingen vil inngå i pressevaktordninger, og i perioder må det påregnes høyt arbeidspress og arbeid utover normal arbeidstid.

Leder kan endre arbeidsoppgaver ved behov.

Merk søknaden med ref.nr. 38/21.

Bakgrunnssjekk og autorisasjon

Vi gjennomfører bakgrunnssjekk på kvalifiserte søkere før ansettelse. Ansatte i Finansdepartementet må kunne autoriseres for adgang til informasjon gradert BEGRENSET etter sikkerhetsloven. For mer informasjon om autorisasjon, se her.

I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Søker vil bli orientert om dette på forhånd. Finansdepartementet er opptatt av mangfold og ønsker å være en arbeidsplass som gjenspeiler befolkningen. Vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming, hull i CV, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi er en IA-bedrift, og i dette ligger det blant annet at vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen dersom det er behov for det. Alle kvalifiserte søkere vil bli vurdert.

SØK HER

Powered by Labrador CMS