STILLING LEDIG:

Rådhuset bak frukttre i blomstring
Rådhuset bak frukttre i blomstring

Oslo kommune søker kommunikasjons­rådgiver / spesialrådgiver

Vil du lede vårt kommunikasjons­arbeid?

Informasjon om stillingen:

Stillingstype: Fast

Arbeidssted: Oslo

Søknadsfrist: 22. mai

Om arbeidsgiver

Om arbeidsgiver

Oslo kommune har et parlamentarisk styringssystem med byrådet som øverste utøvende styringsorgan. Byrådets nærmeste administrasjon består av åtte byrådsavdelinger. Byrådsavdelingene er ansvarlige for forberedelser og gjennomføring av saker for byrådet, samt planlegging, oppfølging og kontroll overfor kommunens virksomheter. Hver byrådsavdeling ledes av en byråd med kommunaldirektør som øverste administrative leder.

Byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap (OVK) har det overordnede ansvaret for Oslo kommunes skole- og barnehagetilbud, samt barnevern, skolehelsetjeneste og helsestasjoner. Byrådsavdelingen har Utdanningsetaten og Barne- og familieetaten som underlagte virksomheter. OVK består i dag av om lag 38 medarbeidere fordelt på 3 fagseksjoner og stab.

Skole- og oppvekstområdet engasjerer og angår de fleste, og vi ser nå etter en utadvendt, samfunnsengasjert og erfaren kommunikasjonsrådgiver / spesialrådgiver som kan lede avdelingens kommunikasjonsarbeid. Du vil være overordnet ansvarlig det strategiske kommunikasjonsarbeidet rundt byrådets politikk knyttet til skole, barnehage og barnevern, herunder kontakt med media, budskapsuforming og rådgivning. Avdelingen har tilsammen to kommunikasjonsrådgivere, og disse samarbeider tett med avdelingens fagseksjoner, administrativ og politisk ledelse, underliggende virksomheter, samt inngår i kommunikasjonsfellesskapet mellom byrådsavdelingene i kommunen.

Arbeidsoppgaver

 • Utvikle og lede avdelingen strategiske kommunikasjonsarbeid
 • Proaktivt mediearbeid og pressehåndtering, budskapsutforming og rådgivning.
 • Følge nyhetsbildet, aktualiteter og samfunnsdebatten innenfor avdelingens ansvarsområde for å identifisere og ta tak i strategiske kommunikasjonsmuligheter
 • Utvikle, gjennomføre og evaluere kommunikasjonsstrategier og planer
 • Være aktiv lagspiller for informasjon og kommunikasjon i nær kontakt med Utdanningsetaten, Barne- og familieetaten, bydelene og de andre byrådsavdelingene

Kvalifikasjoner

Du må:

 • Ha høyere utdanning fra høyskole/universitet, fortrinnsvis innenfor informasjon/kommunikasjon
 • Ha relevant erfaring fra strategisk kommunikasjonsarbeid i større virksomheter/offentlig forvaltning
 • Ha god politisk forståelse, rolleforståelse og god kunnskap om samspillet mellom politikk og administrasjon
 • Erfaring med proaktivt mediearbeid og pressehåndtering
 • Ha gode analytiske evner
 • Trives med knappe tidsfrister og høye krav til nøyaktighet
 • Være faglig oppdatert og engasjert i ny teknologi og digitale løsninger
 • Ha god muntlig og skriftlig fremstillingsevne

Personlige egenskaper

 • Engasjert
 • Strukturert
 • Godt humør og gode samarbeidsevner
 • Initiativrik og ansvarlig
 • Selvstendig
 • Kreativ og nytenkende

Vi tilbyr

 • Spennende og utfordrende informasjonsoppgaver i skjæringspunktet mellom politikk og administrasjon
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Lønnsplassering etter erfaring og kompetanse i stilling som spesialrådgiver mellom lønnstrinn 52 -65 ( kr 710 800 - kr 921 000). For særskilt kvalifiserte søkere kan høyere innplassering vurderes
 • Fleksibel arbeidstidsordning
 • IA-bedrift
 • Arbeidssted Oslo rådhus

Arbeidsplassene i Oslo kommune skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss, uansett alder, funksjonsevne , kjønn, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn. Oslo kommune legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom er der behov for det.

Dersom søker ønsker å reservere seg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste selv om søkeren har bedt om anonymitet, men dette vil du i så tilfelle få varsel om.

Søknaden må sendes elektronisk i rekrutteringssystemet innen søknadsfristen.

Kontaktinformasjon:

 • Hege Sevatdal, konst. kommunaldirektør, tlf: 406 22 446

SØK HER

Powered by Labrador CMS