STILLING LEDIG:

Statsforvalteren i Trøndelag søker kommunikasjons­rådgiver

Vi ser etter deg som vil bidra til å utvikle vår kommunikasjonsstrategi, samt lede og støtte ansatte i kommunikasjonsarbeidet i hele organisasjonen.

Informasjon om stillingen:

Stillingstype: Fast

Arbeidssted: Steinkjer

Søknadsfrist: 25. mai

Om arbeidsgivar

Statsforvalteren er Kongens og Regjeringens representant i fylket. Statsforvalteren skal bidra til at nasjonal politikk etterleves i kommunene og at rettssikkerheten til innbyggerne ivaretas. Vi samordner statlige interesser og holder overordnede myndigheter orientert om viktige spørsmål i fylket. Statsforvalteren i Trøndelag har ca. 270 ansatte fordelt på sju fagavdelinger, med kontorer i Steinkjer, Trondheim, Snåsa og Røros.

Mer informasjon om Statsforvalterens organisasjon og arbeidsoppgaver finner du på våre nettsider . Se gjerne filmen "Hvem er vi, og hvem er vi til for?" på våre nettsider. Se også vår Facebookside.

Kommunikasjonsrådgiverne hos Statsforvalteren jobber opp mot alle fagområdene våre, og har spennende og varierte arbeidsoppgaver.

Våre kommunikasjonsrådgivere deltar i ledermøtene, og gir støtte til embetsledelsen, våre direktører, seksjonsledere og øvrige ansatte.

Vi ser etter deg som vil bidra til å utvikle vår kommunikasjonsstrategi, samt lede og støtte ansatte i kommunikasjonsarbeidet i hele organisasjonen. Vi er ca. 270 ansatte, herav to kommunikasjonsrådgivere. Det er en sentral og viktig funksjon, som medfører at de jobber tett med kolleger med ulik faglig bakgrunn internt og har betydelig ekstern kontakt. Stillingen er en fast, 100% stilling.

Mye av jobben handler om formidling, publisering i våre kanaler, samt å hjelpe dine kolleger til å bli bedre på kommunikasjon.

Stillingen vil ha kontorsted Steinkjer, men noe reising må påregnes. Tiltredelse etter nærmere avtale.

Kvalifikasjoner

Du må ha relevant utdanning på bachelor eller høyere nivå og erfaring fra kommunikasjonsbransjen eller mediebransjen.

Du har gode IT-kunnskaper og brukerferdigheter og erfaring med innholdsproduksjon for nett og publisering i digitale og sosiale medier.

Du må ha god skriftlig og muntlig fremstillingsevne og kunne jobbe selvstendig med stor frihet og ansvar.

Ved vurdering av kvalifiserte søkere vil det bli lagt vekt på at du:

  • har stor arbeidskapasitet og liker å ha mange baller i lufta
  • liker å jobbe med ulike typer folk
  • er serviceinnstilt og kan snu deg fort når det er behov for det
  • holder deg oppdatert på funksjoner, muligheter og trender på sosiale medier
  • har erfaring med nettpublisering og publiseringsløsninger
  • har kjennskap til offentlig forvaltning

Vi tilbyr

  • Variert og selvstendig arbeid i et godt fag- og arbeidsmiljø
  • Fleksibel arbeidstid, mulighet for hjemmekontor og gode velferdsordninger
  • Avlønning etter statens lønnsregulativ som seniorrådgiver, stillingskode 1364, (kr 550.000 - 700.000) avhengig av erfaring og kvalifikasjoner. For spesielt kvalifiserte søkere, kan høyere lønn vurderes.

Arbeidsvilkår

Fra lønnen trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse. De første 6 måneder regnes som prøvetid.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, innkalles minst en søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, må søkerne oppfylle visse krav.

Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbsøkerportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter. Statsforvalteren i Trøndelag har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og redusert funksjonsevne.

Dersom søker ønsker å reservere seg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Søkeren varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge. Attester og vitnemål må vedlegges søknaden.

Kontaktinformasjon

Vil du vite mer om stillingen kan du ta kontakt med:

  • Øystein Johannessen, assisterende statsforvalter, tlf. 480 53 342 / e-post: [email protected]

SØK HER

Powered by Labrador CMS