STILLING LEDIG:

Statped søker kommunikasjons­direktør

Organisasjon i omstilling søker erfaren kommunikatør

Informasjon om stillingen:

Stillingstype: Fast

Arbeidssted: Oslo

Søknadsfrist: 17. oktober

Om arbeidsgiver

Om arbeidsgiver

Statped er opplæringssektorens spesialpedagogiske tjeneste for kommuner og fylkeskommuner. Vi bidrar til tilpasset og inkluderende opplæring for barn, unge og voksne med varige, omfattende og kompliserte opplæringsbehov i samarbeid med pedagogisk- psykologisk tjeneste. Statped har 683 medarbeidere med høy faglig kompetanse, og vi er lokalisert 13 forskjellige steder i landet, fra Alta i nord til Kristiansand i sør. Arbeidssted for kommunikasjonsdirektøren vil være Oslo.

Vi er på jakt etter en erfaren og drivende kommunikasjonsdirektør for å bidra til å gjøre Statped mer synlig og kjent i alle landets kommuner og fylkeskommuner. Statped står foran spennende og krevende omstillinger i de kommende årene. Godt og profesjonelt kommunikasjonsarbeid både overfor vår omverden og internt hos oss vil være nøkkelen for å lykkes.

Vi søker en leder som bidrar til å sette retning, gir kloke råd og som utvikler både kommunikasjonsstabens og etatens omdømme- og kommunikasjonsarbeid. Statpeds ansvar og arbeid har stor betydning for våre brukere og samarbeidspartnere. Vår kommende kommunikasjonsdirektør bør derfor ha solid erfaring fra tilsvarende stillinger, og fra arbeid i skjæringspunktet mellom politikk og administrasjon.

Vi søker en selvstendig og tillitsskapende kommunikasjonsdirektør som samarbeider godt både eksternt og internt. Du vil lede sju kommunikasjonsmedarbeidere med mye kompetanse og entusiasme. Kommunikasjonsdirektøren inngår i Stapeds sentrale ledergruppe og rapporterer til direktøren.

Arbeidsoppgaver

 • Kommunikasjonsfaglig bistand til etatsdirektør og øvrig ledelse
 • Ansvar for Statpeds overordnede kommunikasjonsstrategi
 • Hovedansvar for etatens proaktive mediearbeid, dvs arbeidet med mediehåndtering, samfunnskontakt og omdømmebygging
 • Aktiv bidragsyter i Statpeds arbeid med brukerorganisasjoner og overordnede myndigheter
 • Utvikle og optimalisere etatens kommunikasjonsarbeid internt og eksternt
 • Personal- og budsjettansvar samt ledelse og faglig coaching
 • Reisevirksomhet må påberegnes

Personlige egenskaper

 • Strategisk, analytisk og faglig sterk
 • Proaktiv og resultatorientert
 • Tillitvekkende, med gode samarbeidsevner
 • Selvstendig og fleksibel
 • Serviceorientert
 • ­Utviklingsorientert og opptatt av kontinuerlig forbedring
 • Personlig egnethet vil bli tillagt vekt

Kvalifikasjoner

 • Erfaring med strategisk kommunikasjonsledelse
 • Ledererfaring med personalansvar
 • Bred og dokumentert kommunikasjonsfaglig arbeidserfaring, også innen digitale plattformer
 • Forståelse for politiske beslutningsprosesser og gjerne erfaring fra offentlig sektor
 • Evne til å analysere, strukturere og formidle informasjon på en enkel, pedagogisk og effektiv måte
 • Svært god skriftlig og muntlig formidlingsevne
 • Erfaring med endringskommunikasjon i en virksomhet som er en del av et politisk-administrativt system vil være en fordel
 • Relevant masterutdanning eller tilsvarende lang og relevant praktisk erfaring.

Vi tilbyr

 • En særlig spennende lederstilling i en organisasjon i betydelig omstilling, og med høy faglig kompetanse og et godt arbeidsmiljø
 • Utstrakt bruk av team- og prosjektorganisering
 • Stillingen lønnes som avdelingsdirektør (kode 1060) i ltr. 79 - 85 (pt. Kr. 801.300 – 948.900 brutto per år. For særlig kvalifisert kandidater kan høyere lønn vurderes.
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse med blant annet tjenestepensjonsordning og tilbud om boliglån
 • Fleksibel arbeidstidsordning

Statped er opptatt av mangfold, og ønsker å være en arbeidsplass som gjenspeiler befolkningen. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av for eksempel alder, kjønn, funksjonshemming, hull i CV-en, nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Søkere som opplyser at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, gjøres oppmerksom på at denne opplysningen kan bli brukt til statistikkformål i forbindelse med regjeringens inkluderingsdugnad.

Om du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste må dette opplyses om og begrunnes i søknaden. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du varsles om reservasjon ikke tas til følge, jf. Lov om rett til innsyn i dokumenter i offentleg verksemd (offentleglova), § 25. Den som tilsettes må rette seg etter de til enhver tid gjeldende lover og avtaler for statens tjenestemenn.

Kontaktinformasjon:

 • Per Inge Hjertaker, rådgiver hos Headvisor, tlf: 917 29 682
 • Annemarie Bechmann Hansen, direktør hos Statped, tlf: 951 95 645

Søknad sendes snarest og senest 17. oktober

SØK HER

Powered by Labrador CMS