STILLING LEDIG:

Høyskolen Kristiania søker høyskolelektor i kreativ markedskommunikasjon

Høyskolen Kristiania leverer forskning og utdanning innen ledelse, organisasjon, markedsføring, kommunikasjon, informatikk, helsevitenskap, innovasjon og kunstfag.

Informasjon om stillingen:

Stillingstype: Fast

Arbeidssted: Oslo

Søknadsfrist: 06. desember

Om arbeidsgiver

Om arbeidsgiver

Høyskolen Kristiania leverer forskning og utdanning innen ledelse, organisasjon, markedsføring, kommunikasjon, informatikk, helsevitenskap, innovasjon og kunstfag. Med over 18.000 studenter og et stort utdanningstilbud i Oslo, Bergen og på nett, er Høyskolen Kristiania Norges største uavhengige breddehøyskole. Høyskolen Kristianias oppdrag er å bidra til Norges sosiale og økonomiske utvikling gjennom en problemdrevet og anvendt kunnskapsutvikling og -formidling, i nært samarbeid med arbeidslivet. For å kunne utføre dette oppdraget på en mest mulig effektiv måte, har Høyskolen Kristiania som mål å bli Norges første uavhengige universitet.

Med over 18.000 studenter og et stort utdanningstilbud i Oslo, Bergen og på nett, er Høyskolen Kristiania Norges største uavhengige breddehøyskole. Høyskolen Kristianias oppdrag er å bidra til Norges sosiale og økonomiske utvikling gjennom en problemdrevet og anvendt kunnskapsutvikling og -formidling, i nært samarbeid med arbeidslivet. For å kunne utføre dette oppdraget på en mest mulig effektiv måte, har Høyskolen Kristiania som mål å bli Norges første uavhengige universitet.

School of Communication, Leadership, and Marketing består av Institutt for kommunikasjon, Institutt for ledelse og organisasjon, samt Institutt for markedsføring. Avdelingen har et aktivt fagmiljø innen utdanning, forskning og formidling, og leder høyskolens faglige arbeid i utviklingen av en tverrfaglig PhD in Communication and Leadership. Avdelingen er en attraktiv arbeidsplass med et generøst miljø som virker støttende og prestasjonsfremmende. Studiene vi tilbyr er nært knyttet til praksis og gir studentene våre en god innsikt i arbeidslivet som de møter etter endte studier.

Den utlyste stillingen sorterer under Institutt for kommunikasjon. Instituttet består i dag av 27 ansatte og ca. 750 studenter. Vi tilbyr bachelorstudier i kreativ markedskommunikasjon, journalistikk og PR og kommunikasjon, samt en master i strategisk kommunikasjon. I tillegg tilbys også nettbaserte studier.

Vi har en 100 % stilling ledig som høyskolelektor i kreativ markedskommunikasjon hos Institutt for kommunikasjon. Vi søker mennesker med en særskilt interesse for de kreative sidene av markedskommunikasjonsfeltet. Stillingen er hovedsakelig tiltenkt å undervise i bachelorprogrammet i kreativ markedskommunikasjon. Ønsket oppstartdato er så snart som mulig.

Arbeidsoppgaver:

 • Planlegge og gjennomføre undervisning, der faget formidles i en norsk og internasjonal kontekst
 • Veiledning og sensur
 • Opprettholde dialog og nettverk med bransjen
 • Forskningsrelatert, faglig utviklingsarbeid
 • Møter med fagstab og faglig ledelse

Undervisningen på Høyskolen Kristiania forutsetter at den som ansettes snakker et skandinavisk språk, og kan undervise på engelsk.

Den som tilsettes må være forberedt på organisatoriske og arbeidsmessige endringer. Det kan være aktuelt med endring av arbeidsoppgaver på grunn av fremtidig utvikling av studieprogrammer ved avdelingen.

Krav til søker:

 • Mastergrad eller tilsvarende.
 • Relevante forskningskvalifikasjoner og/eller relevant yrkespraksis.
 • Erfaring fra kreativt arbeid innen markedskommunikasjon med tekst-, idé- og skrivekompetanse.

Søkere bør kunne dokumentere pedagogisk og didaktisk kompetanse knyttet til høyere utdanning og utvikling av undervisning og veiledning. Dersom du ikke tilfredsstiller kompetansekravet, må du gjennomføre høyskolens kurs for pedagogisk basiskompetanse (15 studiepoeng) innen en periode på to år fra tiltredelse. Kurset tilbys av høyskolen.

Videre legges det vekt på at du har:

 • Faglige erfaringer fra store prosjekter i byråer. Ledererfaring av kreative prosesser vil også være en ønsket kompetanse.
 • Erfaring fra veiledning, undervisning på høyskole- og universitetsnivå.
 • Interesse for forskning og utvikling innen pedagogikk og læring.
 • Evne til å bygge og ivareta nettverk – regionalt, nasjonalt og internasjonalt.
 • Gode samarbeidsevner.
 • Evner til å arbeide selvstendig og pålitelig.
 • Gode formidlingsevner, både muntlig og skriftlig. Arbeids- og undervisningsspråket er norsk og engelsk.
 • Høy arbeidskapasitet og motivert for å utvikle ny kunnskap sammen med andre.

Det blir lagt vekt på personlig egnethet for stillingen.

Søknad, attester, og vitnemål inkl. karakterutskrift fra høyere utdanning lastes opp i vår søknadsportal:

 • Søknadstekst der motivasjon for stillingen og søkerens pedagogiske plattform kommer tydelig frem
 • CV med fullstendige opplysninger om utdanning, praksis og annen faglig virksomhet
 • Liste over vitenskapelige arbeider og/eller utviklingsprosjekt
 • Vitnemål og attester, herunder med lenke til vitnemålsportal (vitnemalsportalen.no)

Kvalifiserte søkere må være forberedt på å avholde en undervisningstime/prøveforelesning innen fagområdet.

Vi tilbyr:

 • En spennende jobb ved en høyskole i sterk utvikling
 • Mulighet for personlig utvikling
 • Et hyggelig og stimulerende arbeidsmiljø
 • Flotte lokaler sentralt i Oslo
 • Gode muligheter for faglig utvikling
 • Bedriftsidrettslag og eget treningsstudio
 • Lønn etter avtale

Arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke.

Kontaktinformasjon:

Lurer du på hvordan det er å jobbe hos oss eller har du andre spørsmål vedrørende stillingen?

Kun søknader som kommer via vår søknadsportal vil bli vurdert.

SØK HER

Powered by Labrador CMS