STILLING LEDIG:

DMF søker senior kommunikasjons­rådgiver

Vil du være med og bidra til å fylle samfunnsoppdraget vårt?

Informasjon om stillingen:

Stillingstype: Fast

Arbeidssted: Trondheim

Søknadsfrist: 1. oktober

Om arbeidsgiver:

Verden trenger store mengder mineraler i årene som kommer. Betydelig mer enn vi benytter i dag, dersom samfunnet skal gjennomføre et grønt skifte ved hjelp av elektrifisering – til både produksjon, overføring og lagring av energi. Hver eneste dag er du avhengig av mineraler. Lys i huset og strøm til bilen. Rent vann og beinproteser. Til og med papiravisen, telefonen eller nettbrettet du holder i når du leser dette, er laget av mineraler.

Verden, EU og Norge har satt i gang omfattende satsinger på rask og bærekraftig utvinning av kritiske og strategisk viktige mineraler. I Norge har vi et stort potensial for mineralproduksjon. Men mineralske ressurser er ikke-fornybare, og må forvaltes på en bærekraftig måte. Det er derfor vi i Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har en viktig oppgave. Vi er fagorgan og sektormyndighet for mineralressursene og mineralvirksomhet i Norge. Gjennom vårt samfunnsoppdrag skal vi i vårt daglige arbeid sørge både for verdiskaping i mineralnæringen, at klima og miljø tas hensyn til, og at vi overholder våre internasjonale forpliktelser overfor urfolk. I tillegg til at vi også skal sørge for at Svalbards geologiske ressurser forvaltes og utnyttes på best mulig måte.

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard søker en samfunnsengasjert senior kommunikasjonsrådgiver. Hos DMF vil du bidra til å utvikle våre kommunikasjonsaktiviteter for å bidra til en åpen og opplyst offentlig samtale – blant annet gjennom mer utadrettet kommunikasjonsarbeid som et ledd i vårt informasjons- og veiledningsansvar.

Arbeidsoppgaver omfatter blant annet:

 • Produsere innhold til www.dirmin.no og andre eksterne og interne kommunikasjonsflater
 • Bistå kolleger og ledere med kommunikasjonsråd i vårt pågående informasjons- og veiledningsarbeid
 • Ta ansvar for pressearbeid. Produsere henvendelser til presse og håndtere henvendelser fra presse
 • Bidra til utvikling av vår kommunikasjonsenhet, som skal utvikle seg i takt med samfunnets økte behov for mineraler og en bærekraftig mineralforvaltning.

DMF er i kontinuerlig utvikling og det er en forventning om at du bidrar aktivt inn i arbeidet. Innholdet i stillingen vil kunne justeres i tråd med dette.

Kvalifikasjonskrav:

 • Master innenfor relevante fag. Solid relevant erfaring kan kompensere for utdanningsnivå ut over bachelorgrad
 • Svært god skriftlig og muntlig fremstillingsevne, og evne til å gjøre kompliserte temaer tilgjengelig uten å senke presisjonsnivået. Dette gjelder både bokmål og nynorsk
 • Erfaring fra digital publisering
 • Erfaring fra arbeid med eller for presse. Det er en fordel om du har arbeidet i en redaksjon

DMF legger vekt på at:

 • du er faglig trygg i din rolle og har god rolleforståelse
 • du arbeider selvstendig og har gode samarbeidsevner
 • du er analytisk, løsningsorientert og har god gjennomføringsevne
 • du kommuniserer tydelig og godt om mange kryssende samfunnshensyn
 • du liker en variert hverdag 

Vi legger vekt på å ansette personer med den rette kombinasjonen av erfaring, faglig kompetanse og personlige egenskaper som kan være positive bidragsytere i utviklingsprosessen DMF er inne i. 

Hvorfor skal du velge DMF?

DMF er etaten som jobber med alle tre aspekter ved bærekraft. Vårt samfunnsoppdrag omfatter både økonomisk verdiskaping og å ta hensyn til klima, miljø og sosiale forhold. Hvis samfunnsengasjement er viktig for deg, tror vi at du vil synes det er givende å arbeide hos oss. 

Stillingen er plassert innenfor lønnsspennet kr. 650.000 til kr. 850.000, avhengig av kompetanse og erfaring. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan DMF vurdere høyere lønn. 

Som offentlig etat er DMF opptatt av at våre arbeidstakere ses på som hele mennesker, med god balanse mellom jobb og fritid. Vi har fleksitid og betalt overtid, og vi gir ansatte mulighet til å trene i arbeidstiden. 

Som medlem i Statens pensjonskasse får du en av landets beste pensjonsordninger. Du kan også søke boliglån med gunstige betingelser i Statens pensjonskasse.

Vi ønsker oss nyansatte som er trygge på valget sitt. Derfor tilbyr vi aktuelle kandidater en bli kjent-samtale med noen av våre medarbeidere. Slik blir også du trygg på at vi passer godt sammen.

DMF ønsker å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og utnytter potensialet i befolkningens samlede kompetanser. Dersom vi får kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, med hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn vil minst en søker fra hver av gruppene innkalles til intervju. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss. 

DMF har i løpet av det siste tiåret vært gjennom en rivende utvikling fra det tradisjonelle Bergvesenet til å bli et tverrfaglig og moderne direktorat med ansvar for helhetlig forvaltning av landets mineralressurser. Vi har tredoblet antall ansatte og er i dag i overkant av femti personer som jobber for vårt samfunnsoppdrag. Vi er et tverrfaglig og moderne direktorat som ser at behovet de siste årene har endret seg. Dermed også kompetansen vi trenger og hvordan vi jobber. Samfunnet krever stadig mer av mineralnæringen og av oss som direktorat. Vi skal være rustet til å oppfylle samfunnets forventinger til oss, som forvaltere av landets mineralressurser til det beste for samfunnet. 

Vi holder til i nye og trivelige lokaler på Lade i Trondheim. Her er det tog- og bussholdeplass i nærheten og parkeringsmuligheter for sykkel og bil. 

Kontaktinformasjon

Vil du høre mer om stillingen, kan du kontakte følgende i Jefferson Wells:

Se også DMF sine hjemmesider for ytterligere informasjon om direktoratet. Alle henvendelser vil bli behandlet konfidensielt. Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste selv om søkeren har bedt om anonymitet, men dette vil du i tilfelle få varsel om i forkant.

Søknadsfrist: 1. oktober 2023

SØK HER

Powered by Labrador CMS