STILLING LEDIG:

Helikopter og to mennesker i naturen

Statnett søker pressesjef

Informasjon om stillingen:

Stillingstype: Fast

Arbeidssted: Oslo

Søknadsfrist: 25. juni

.

Om arbeidsgiver:

Statnett har ansvar for å utvikle og drifte det norske kraftsystemet slik at det til enhver tid møter kravene som samfunnet har til energisektoren. Vi har også ansvaret for forbindelsene til Sverige, Finland, Danmark, England og Nederland. Statnett gjennomfører nå en rekke store og spennende prosjekter og har behov for flere kompetente og motiverte medarbeidere. For å fremme mangfold og variasjon blant våre 1530 ansatte ønsker vi søkere uavhengig av etnisk bakgrunn, kjønn og alder. Årlige medarbeiderundersøkelser viser at Statnett har et godt arbeidsmiljø og fornøyde medarbeidere.

Det grønne taktskiftet er her for fullt. Vi står midt i en energiomstilling i både Norge og Europa!

Kraftsystemet er det viktigste virkemiddelet for omstilling og for å legge til rette for ny grønn industri. Statnett eier det sentrale strømnettet og har ansvaret for drift og utvikling av kraftsystemet.

De siste årene har Statnetts rolle blitt stadig viktigere, samtidig som interessen for kraft og energi har økt voldsomt. Vi håndterer jevnlig store mengder henvendelser fra media om store og små spørsmål, mange med komplekse svar som skal formidles på en forståelig måte. Statnett skal investere opp mot 100 milliarder i nettet fram mot 2030, og aksept for våre løsninger er vesentlig for at Norge skal lykkes med klimamålene og etablering av ny industri.

For å hjelpe oss med dette skal vi ansette en pressesjef som skal ha hovedansvaret for vårt pressearbeid sammen kommunikasjonsdirektør og en kommunikasjonsavdeling med høy kompetanse.

Vi trenger en pressesjef som elsker å ta telefoner til redaksjonene, en som både får gjennomslag for spennende saker og kan håndtere vanskelige temaer i samarbeid med fagavdelinger og ledelse. Den rette kandidaten trives med å gjøre komplekse sammenhenger forståelig, er nysgjerrig på ulike fagdisipliner og har forståelse for politikk og samfunnsliv. Du har et etablert nettverk innen media og kan vise til solide resultater.

Vår nye pressesjef liker:

 •  Å ta ledelse, er nøyaktig og trives med høyt tempo. 
 • Du tar gjerne telefonen til redaksjonssjefer for å sørge for at sakene våre blir riktige, er uredd i møte med vanskelige problemstillinger og blir inspirert av å få gjennomslag. 
 • Du står på og er opptatt av kvalitet, samtidig som du lytter til de rundt deg.Pressesjefen rapporterer til kommunikasjonsdirektøren og samarbeider tett med både toppledelsen, fagavdelinger og en svært kompetent kommunikasjonsavdeling. Pressesjefen har fagansvar, men ikke personalansvar.

Du har noen års erfaring med mediehåndtering, gjerne i en større bedrift, innen politikk eller i organisasjonslivet. Du er en nyhetsjunkie som forstår politikk og samfunnsliv. Du står gjerne i sentrum når det kreves, men overlater gjerne rampelyset til andre når det er det som gir best resultater. Strategi og taktikk er din favorittfrokost sammen med dagens rykende ferske nyhetsbilde.

Arbeidsoppgaver

 • Proaktiv og reaktiv mediehåndtering sammen med fagavdelinger, ledelse og kommunikasjonsavdelingen
 • Ansvar for pressevaktordning
 • Medieovervåkning
 • Utvikle kommunikasjonsplaner og mediestrategi
 • Bygge og pleie relasjoner til relevante journalister og redaksjoner
 • Rådgiver for ledelse og organisasjon
 • Delta i beredskapsordning

Kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning er en fordel, men det viktigste er tung erfaring med mediehåndtering
 • Gjerne erfaring som journalist
 • Erfaring fra større organisasjoner er en fordel
 • Gjerne erfaring fra politikk eller organisasjonslivet
 • Dokumenterbare resultater
 • Svært god språksans og utmerkede formidlingsevner skriftlig og muntlig
 • Høy arbeidskapasitet
 • Behersker engelsk godt muntlig og skriftlig
 • God forståelse av samfunnsliv, politikk og næringslivet
 • Interesse for klima, teknologi og energi
 • Kunnskap om energisektoren er en fordel

Søknader vil behandles fortløpende.

Visjonen vår:

Statnett er sentral i den grønne omstillingen i dag og for kommende generasjoner. Sikker og robust strømforsyning skaper grobunn for gode liv og bærekraftig verdiskaping. 

Våre verdier skal være rettesnor for våre handlinger, hvordan vi samarbeider og våre valg

 • Vi leverer effektivt på prioriterte oppgaver, med riktig tempo og kvalitet, og hele veien ut
 • Vi har mot til å prioritere og forenkle, til å gi tillit og til å tenke nytt
 • Vi gjør det sammen for effektiv samhandling, for å bygge relasjoner og deler

Hvorfor skal du velge å jobbe i Statnett?

 • Vi setter helse, miljø og sikkerhet foran alt
 • Vi forvalter landets viktigste infrastruktur
 • Vi er opptatt av å skape interne karriereveier og utvikle våre medarbeidere
 • Vi legger til rette for god balanse mellom jobb og fritid

Vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne.

Krav til søknaden din

Vi behandler kun søknader som registreres elektronisk med relevante vedlegg. Statnett forvalter kritisk infrastruktur og følger retningslinjer og lovpålagte sikkerhetskrav fra norske myndigheter i våre ansettelsesprosesser. Vi foretar bakgrunnssjekk med hjemmel i energiloven og følger sikkerhetskrav fra norske myndigheter ved ansettelse. Dersom stillingen krever sikkerhetsklarering etter sikkerhetsloven, må du være villig til å oppgi relevante opplysninger.

Kontaktinformasjon

Har du noen spørsmål? Ta gjerne kontakt med:

 • Henrik Glette, kommunikasjonsdirektør, tlf. 932 33 010 

SØK HER

Powered by Labrador CMS