STILLING LEDIG:

hav, statkraft logo i hjørnet

Statkraft søker Community Engagement and Stakeholder Manager

Informasjon om stillingen:

Stillingstype: Fast

Arbeidssted: Oslo

Søknadsfrist: 3. desember

Om arbeidsgiver:

Statkraft logo

Statkraft har gjort ren energi mulig i over et århundre. Det er det vi tilbyr. 125 års ekspertise uten sidestykke for å forsyne verden med det den trenger mest. Fordi i kampen mot klimaendringer ser vi ikke fornybar energi som en del av løsningen - vi tror det er løsningen. Hos oss vil du forme en karriere som virkelig er fremoverlent med mange fantastiske muligheter. 

Men det er mer arbeid som må gjøres - derfor trenger vi deg.

Vi er på jakt etter en Community engagement and stakeholder manager til vårt Development Support team i forretningsområde Norden. Teamet støtter Statkrafts utviklingsprosjekter på tvers av teknologier og geografier med ekspertise som er avgjørende for å lykkes med selskapets ambisjoner for utvikling av vannkraft, landbasert vindkraft og solkraft. Teamet bistår blant annet med ekspertise på grunneierkontakt, konsesjoner og tillatelser og interessentdialog.

Statkraft jobber med prosjekter i små og store lokalsamfunn som berører en lang rekke interessenter. Til grunn for våre verdier og vår strategi ligger det at vi skal ha en åpen dialog med interessenter som påvirkes av våre aktiviteter. Å bygge sosial aksept for fornybarprosjekter er en helt sentral forutsetning for at samfunnet skal lykkes med en grønn omstilling.

Vår nye Community engagement and stakeholder manager deler vårt sterke engasjement for utvikling av fornybar energi, og har lyst til å gjøre en forskjell ved å bistå våre prosjektutviklere i dialogen med samfunn og interessenter. Du vil jobbe med prosjekter innenfor ulike teknologier og med ulik grad av modning, i et arbeidsmiljø med høy kompetanse og tett samarbeid. Du har din ekspertise fra interessentdialog, myndighetskontakt og kommunikasjon, og trives like godt med det strategiske som det operative.

Hovedoppgaver

 • Utvikle og implementere planer for interessentdialog og oppfølging i utviklingsprosjekter

 • Bistå prosjektene i å utvikle forståelse for lokalmiljø som kan bli berørt av fornybarprosjekter, samt etablere hvordan hvert enkelt prosjekt best kan samhandle med og følge opp sine interessenter.

 • Bistå i å utvikle beste praksis fra interessentdialog og -håndtering, blant annet ved å høste erfaringer fra andre utviklingsenheter i Statkraft utenfor Norden.

 • Være en ambassadør for Statkraft og våre prosjekter gjennom å bidra til å bygge sterke relasjoner og tillit i lokalsamfunn.

 • Bistå prosjektene med løpende oppdatering av relevante nyheter, interessentkartlegging mm.

 • Utvikle kommunikasjonsmateriell sammen med prosjektutviklerne, inkludert presentasjoner, innhold til brosjyrer, nettsider og sosiale medier. 

 • Samarbeide og koordinere aktiviteten i prosjektene med Statkrafts ekspertise på kommunikasjon og Public Affairs.

Kvalifikasjoner 

 • Minimum Bachelorgrad innen relevant område 

 • Minst 5 års erfaring fra tilsvarende stilling

 • En faglig dyktig kommunikator, både operativt og strategisk

 • Sterk og god forståelse for aktørbildet, både på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå

 • Forståelse for dynamikken i ulike lokalsamfunn og kunnskap om hvordan jobbe mest mulig effektivt mot ulike interessentgrupper

 • En lagspiller med svært sterke relasjonsbyggende egenskaper, som trives like godt med å planlegge som å utføre.

 • Sterke kommunikasjonsferdigheter på norsk og engelsk, både skriftlig og muntlig.

Ytterligere Informasjon

Statkraft forvalter kritisk infrastruktur og tjenester i flere land. Søkere må derfor gjennomgå en bakgrunnssjekk som må være bestått som en forutsetning for tilsetting.

En karriere hos Statkraft er en karriere fylt med mening - noe som betyr at hver ansatt ikke bare tjener til livets opphold, de gjør en reell forskjell for planeten, samfunnet vårt og fremtiden. Sammen jobber vi i frontlinjen for å endre spillet for fornybar energi.

Dette inkluderer

 • Faglig og personlig utvikling i et konsern i sterk vekst

 • Et godt arbeidsmiljø preget av kompetanse, ansvarlighet og nyskaping

 • Mangfold med hensyn til kjønn, alder og kulturell bakgrunn

 • Konkurransedyktige betingelser og gode velferdsordninger

Statkraft tilbyr konkurransedyktige ansettelsesvilkår og ytelsesordninger, og vi er en pålitelig arbeidsgiver som setter sikkerheten til våre ansatte først. Vi tror at et trygt og sunt arbeidsmiljø er et spørsmål om valg, ikke tilfeldigheter. 

Kontaktinformasjon

Nærmere opplysning fås ved henvendelse: 

 • Linn Rognlien, VP Development Support, tlf: 980 64 283 

Oppmøtested: Lilleaker, Oslo

Søknadfrist innen 03.12.23. Søknader vurderes fortløpende. 

SØK HER

Powered by Labrador CMS