STILLING LEDIG:

Elektrisk mast

Statnett søker senior kommunikasjons­rådgiver

Informasjon om stillingen:

Stillingstype: Fast

Arbeidssted: Oslo / Sandnes / Sunndalsøra / Trondheim / Alta

Søknadsfrist: 8. oktober

Antall stillinger: 1

.

Om arbeidsgiver:

Statnett logo
to kolleger står sammen

Vårt oppdrag er å sikre strømforsyningen i Norge døgnet rundt hele året. Det gjør vi ved å utvikle og drifte strømnettet slik at det møter alle krav fra samfunnet rundt oss. Vi leverer et robust og effektivt strømnett som er avgjørende for at vi når Norges klimamål, og bærekraftig verdiskapning for våre kunder og samfunnet.

Statnett har en avgjørende rolle det grønne taktskiftet. Et solid og robust strømnett over hele landet må til for å legge til rette for nullutslippssamfunnet og bærekraftig verdiskaping. For å lykkes må vi bygge mer nett, men vi må også få på plass nye løsninger i den daglige driften av strømforsyningen. Alt dette krever en åpen dialog med samfunnet rundt oss og god formidling av våre planer og prosjekter. Vi skal nå styrke laget med en ny kollega, en kollega som blir trigget av våre dilemmaer og utfordringer, en som kan lytte så vel som formidle slik at vi både vekker interesse og blir forstått, en som kan bidra til gode løsninger og skape aksept for de planene vi har og de valgene vi tar. Er det deg?

Vi søker en senior kommunikasjonsrådgiver til vår seksjon for Plan- og Prosjektkommunikasjon i Kommunikasjonsavdelingen. Seksjonens oppgaver er kommunikasjon knyttet til områdeplaner og utbyggingsprosjekter rundt om i landet, i tillegg til kommunikasjonsoppgaver rundt utviklingen av kraftsystemet, den daglige driften og andre kommunikasjonsbehov i Statnett.

Arbeidsoppgaver

Du vil få en rekke arbeidsoppgaver innenfor kommunikasjonsfaget, slik som:

 • Være rådgiver innen kommunikasjon for våre fagfolk, prosjektledere og andre, og bidra til at de er så godt forberedt som mulig i sine møter med interessenter og media
 • Lage og gjennomføre kommunikasjonsstrategier- og planer
 • Formidle de gode historiene i ulike kanaler
 • Utvikle budskap og talepunkter
 • Være talsperson, svare medier og andre som har spørsmål
 • Kontakte medier for å få omtale av våre saker
 • Skrive nyheter, kronikker, leserinnlegg etc.
 • Følge media- og samfunnsdebatten innenfor våre områder
 • Utvikle vår dialog og vår formidling

Kvalifikasjoner

 • Er en dyktig kommunikatør
 • Har høyere utdannelse innen journalistikk/kommunikasjon/samfunnsfag (bachelor eller master)
 • Har 7-10 års erfaring års arbeidserfaring innen journalistikk eller kommunikasjonsvirksomhet
 • Har en god penn og gode muntlige formidlingsevner. Behersker godt bokmål, nynorsk og engelsk skriftlig og muntlig
 • Setter deg lett inn i andres situasjon og tilpasser kommunikasjonen til det, slik at du fanger interessen til de du vil nå og treffer med både innhold og kanalvalg
 • Lykkes med å sette deg inn i tungt fagstoff og formidle det forståelig og interessant for andre i alle typer kanaler
 • Lykkes i å oppnå god dialog med interessenter og berørte lokalt, med evne til å lytte og bringe så vel trender og stemninger som gode innspill tilbake til våre fagmiljøer
 • Erfaring fra kommunikasjon knyttet til infrastrukturprosjekter er en fordel

Personlige egenskaper

 • Arbeider strukturert, og samtidig er fleksibel og kjapt kan ta en hasteoppgave
 • Liker å samarbeide, men som også kan ta imot ballen og løpe når det er behov for det
 • Liker å følge utviklingen av kommunikasjonsfaget, lære av andres erfaringer og oversette dette til egne kommunikasjonstiltak, -metoder og -systematikk
 • Har interesse for energi og klima
 • Liker å følge med på nyheter og har god politisk forståelse

Arbeidssted kan være på et av våre kontorer; Oslo, Sandnes, Sunndalsøra, Trondheim eller Alta.

Søknader vil behandles fortløpende.

Visjonen vår:

Statnett er sentral i den grønne omstillingen i dag og for kommende generasjoner. Sikker og robust strømforsyning skaper grobunn for gode liv og bærekraftig verdiskapingVåre verdier skal være rettesnor for våre handlinger, hvordan vi samarbeider og våre valg

 • Vi leverer effektivt på prioriterte oppgaver, med riktig tempo og kvalitet, og hele veien ut
 • Vi har mot til å prioritere og forenkle, til å gi tillit og til å tenke nytt
 • Vi gjør det sammen for effektiv samhandling, for å bygge relasjoner og deler

Hvorfor skal du velge å jobbe i Statnett?

 • Vi setter helse, miljø og sikkerhet foran alt
 • Vi forvalter landets viktigste infrastruktur
 • Vi er opptatt av å skape interne karriereveier og utvikle våre medarbeidere
 • Vi legger til rette for god balanse mellom jobb og fritid

Vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke,uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne. Krav til søknaden dinVi behandler kun søknader som registreres elektronisk med relevante vedlegg. Statnett forvalter kritisk infrastruktur og følger retningslinjer og lovpålagte sikkerhetskrav fra norske myndigheter i våre ansettelsesprosesser. Vi foretar bakgrunnssjekk med hjemmel i energiloven og følger sikkerhetskrav fra norske myndigheter ved ansettelse. Dersom stillingen krever sikkerhetsklarering etter sikkerhetsloven, må du være villig til å oppgi relevante opplysninger.

Kontaktinformasjon 

Har du noen spørsmål om stillingen? Ta gjerne kontakt med:

 • Irene Meldal, Seksjonsleder Plan- og prosjektkommunikasjon, tlf. 97 50 14 53

 • SØK HER

Powered by Labrador CMS