STILLING LEDIG:

Naturbilde og et menneske som hopper

Innovasjon Norge søker ansvarlig bransje­formidling reiseliv

Informasjon om stillingen:

Stillingstype: Fast

Arbeidssted: Oslo

Søknadsfrist: 6. juni

Om arbeidsgiver:

Innovasjon Norge logo

Innovasjon Norge er en kompetansevirksomhet, og fremover vil en vesentlig større del av vår kompetanse være digital kompetanse. Vi gjør nå et digitalt taktskifte – og for å sette fart trenger vi flere skarpe hoder som forstår både teknologi og forretning. I vår vurdering vil digital kompetanse vektlegges.Innovasjon Norge er statens og fylkeskommunenes virkemiddel for verdiskapende næringsutvikling i hele landet. Våre mål er flere gode gründere, flere vekstkraftige bedrifter og flere innovative næringsmiljøer i Norge. Med kunderettede enheter i alle landets fylker og i over 20 land verden over har vi som visjon å gi lokale ideer globale muligheter. Innovasjon Norge har ca. 700 ansatte. Innovasjon Norge skal kjennes som en pådriver for innovasjon i norsk næringsliv - med vekt på verdiene; Koblende, Ansvarlig og Nytenkende.

Reiselivet er en av Norges største næringer, og sysselsatte før pandemien 165 000 årsverk. Som eksportnæring var den Norges femte største. Innovasjon Norge skal på oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet bidra til å utvikle et helårlig, lønnsomt, bærekraftig og klimavennlig norsk reiseliv i Norge.

Visit Norway er den internasjonale avsenderen vi bruker i vårt markedsarbeid. En viktig del av vårt arbeid for reiselivsnæringen er å tilgjengeliggjøre innsikt, analyse og fagkunnskap, samt orientere om øvrige muligheter og virkemidler Innovasjon Norge kan bidra med, som bidrag til å bedre næringens og myndigheters beslutningsgrunnlag. Som ansvarlig for formidling av vårt arbeid med den nasjonale reiselivssatsingen, vil du bli sentral i å bidra til at reiselivsdirektøren eller andre fagpersoner benyttes i mediene der det er riktig med et nasjonalt perspektiv.

Som ansvarlig for bransjeformidling innen reiseliv må du kunne identifisere og utvikle innhold og saker som bør kommuniseres med de norske besøksnæringene – i egne og andres kanaler, samt drive aktivt innsalg av saker til norske medier. I kommunikasjonsspørsmål vil du være med på å gi råd til ledere og øvrige kolleger i reiselivsavdelingen, og bidra til at vi når ut med alle relevante budskap fra Visit Norways fagavdelinger.

Andre sentrale arbeidsoppgaver vil være:

  • Innholdsproduksjon, redigering og publisering i eksterne og interne kanaler innen reiseliv
  • Skrivende redaktør for Visit Norway Business, vårt nettsted for bransjekommunikasjon
  • Representere og publisere i reiselivsavdelingens sosiale medier-kanaler
  • Kommunikasjonsansvar ved arrangementer
  • Produksjon, redigering og håndtering av foto, video og infografikk.
  • Koordinering og avstemming med Innovasjon Norges kommunikasjonsavdeling
  • Være en rådgiver og sparringspartner for ledergruppa i reiselivsavdelingen

Vi tror du har relevant høyere utdanning, samt arbeidserfaring fra kommunikasjon, journalistikk eller tilsvarende.

Som person er du strategisk og med en skarp penn – og kan gjenkjenne en mulighet, forkledd som trivialitet. Har du bakgrunn fra reiseliv, er det ingen ulempe. Du trives med mange parallelle oppgaver, er selvgående, men liker å oppnå resultater i samarbeid med andre.

Du får flagget på brystet og vil jobbe med et stort og engasjert team i Visit Norway, som står opp hver dag for å utvikle den norske reiselivsnæringen. I januar flyttet vi inn i nye, flotte lokaler på Grev Wedels plass 9, og du må gjerne jobbe hjemmefra et par dager i uken om du ønsker.

Kontaktinformasjon

Ytterligere spørsmål kan rettes til:

  • Aase Marthe J. Horrigmo, direktør reiseliv i Innovasjon Norge på e-post aahor@innovasjonnorge.no eller telefon 992 95 619.

SØK HER

----

Innovasjon Norge ønsker medarbeidere med forskjellige kompetanser, perspektiver, alder, kjønn og livserfaringer. Mangfold er viktig for både arbeidsmiljøet vårt og jobben vi skal gjøre. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn, nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en til å søke. Kjenner du deg igjen i en av disse kategoriene, kan du krysse av i søknaden. Søknader behandles fortløpende. Innovasjon Norge foretar bakgrunnsjekk av søkere for å verifisere opplysninger som fremgår av CV og tilgjengelig dokumentasjon. Bakgrunnsjekk gjennomføres ikke uten samtykke fra søkeren, og aktuelle søkere vil få nærmere informasjon om dette.

Powered by Labrador CMS