STILLING LEDIG:

Den Norske Turistforening søker avdelingsleder kommunikasjon og marked

Ønsker du å bidra til å sette dagsorden i aktuelle saker og å jobbe for å fremme DNTs visjon og formål?

Informasjon om stillingen:

Stillingstype: Fast

Arbeidssted: Oslo

Søknadsfrist: 27. februar

Om arbeidsgiver

Den Norske Turistforening jobber for at flest mulig skal få oppleve glede i naturen, nå og i framtiden. Det er fellesnevneren for vårt engasjement for folkehelse, naturforvaltning og skole. Med nesten 320 000 medlemmer, flere hundre tusen dugnadstimer, 570 hytter og 22 000 km t-merket sti over hele landet, legger vi til rette for et enkelt, aktivt, allsidig og miljøvennlig friluftsliv og for å bevare friluftslivets natur- og kulturgrunnlag.

Vi søker ny avdelingsleder for kommunikasjon og marked. I stillingen ligger også ansvar for myndighetskontakt/samfunnskommunikasjon.

Vi søker etter en engasjert person som kan jobbe selvstendig, men som også er i stand til å koordinere og samarbeide med flere organisasjoner. Det effektive kommunikasjonsteamet jobber tett med alle våre medlemsforeninger over hele landet.

DNT har en viktig rolle overfor sentrale myndigheter og organisasjoner i arbeidet for å sikre friluftslivet gode rammevilkår. DNTs sentralledd fungerer som sekretariat for medlemsforeningene med ansvar for sentrale oppgaver for organisasjonen. DNTs administrasjon har ca 50 ansatte og har kontor på Youngstorget i Oslo. Stilingen rapporterer til generalsekretær og inngår i ledergruppen.

Vi ønsker oss en dyktig relasjonsbygger som er en god kommunikator med en god strategisk og operativ forståelse både for eget fagområde og organisasjonen som helhet. Du ser det store bildet og du har erfaring og kompetanse til å vurdere det kritiske fra det mindre viktige.

Du evner til å omsette strategi, verdier og komplekse saksforhold til klare og appellerende budskap. Du liker å håndtere mange problemstillinger på en gang og drives av å gjennomføre. DNT er en organisasjon som vil mye og det er gode muligheter til å være med og utvikle organisasjonen videre.

Arbeidsoppgaver:

 • Styrke kjennskapen til DNT og synliggjøre DNT og friluftslivets bidrag til en bærekraftig utvikling og verdiskaping i samfunnet, overfor politikere, rådgivere, forvaltning og opinionsledere

 • Lede arbeidet med å håndtere innkommende medieforespørsler og koordinere informasjonen på tvers av organisasjonen

 • Ansvarlig for å utvikle og sikre kompetanse for mediehåndtering og drive medietrening av ansatte og frivillige

 • Videreutvikle og implementere strategier for intern- og eksternkommunikasjon, en egen vekststrategi, i tillegg til arbeidet med myndighetskontakt og samfunnskommunikasjon.

 • Bidra til og støtte opp om markedsarbeidet i DNT.

 • Bidra til og støtte opp om utvikling av felles kommunikasjonstiltak med våre kommersielle partnere

 • Følge politiske prosesser og arbeide med politisk påvirkningsarbeid på vegne av DNT og friluftslivet, i samarbeid med våre fagavdelinger og våre medlemsforeninger.

 • Pådriver for at avdelingens kompetanse og arbeidsform svarer på organisasjonen og medlemmenes behov

 • Støtte til styreleder og generalsekretær, herunder PR-trening og utvikling av budskap

Kvalifikasjoner:

 • Utdanning innen kommunikasjon, media eller journalistikk på minimum bachelornivå

 • Ledererfaring

 • Erfaring med personalansvar

 • Erfaring og kompetanse fra kommunikasjonsavdeling, mediehus eller teknologivirksomhet

 • Erfaring fra myndighetsarbeid/samfunnskommunikasjon og politiske prosesser

 • Gode kommunikasjonsferdigheter muntlig, skriftlig og digitalt

 • Erfaring fra, eller kompetanse om, frivillig sektor og organisasjonslivet

 • Synlige resultater innenfor eget område

Personlige egenskaper:

 • Engasjement og evne til å tilegne deg ny kunnskap

 • Ansvarsfull og selvdrevet

 • Pragmatisk og løsningsorientert

 • Interesse for teknologi/digitale tjenester

 • Liker å løse både små og store problemstillinger og er ikke redd for ansvar

 • Gode analytiske evner

 • Evne til å se både helheten og detaljene

 • Evne til å formidle problemstillinger og målbilder til ulike målgrupper

 • Jobber godt både selvstendig og i team

 • Evne til å (vei)lede andre gjennom et tydelig målbilde og klare avgrensninger, fremfor detaljstyring

Stillingen er fast.

DNT skal være en organisasjon preget av mangfold og våre medarbeidere skal gjenspeile vårt tilbud og våre medlemmer. Vi oppfordrer alle som er kvalifiserte til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell legning, religion og etnisk bakgrunn.

Vi tilbyr en spennende jobb med gode kolleger og mulighet for mye læring i et engasjerende miljø sentralt lokalisert i Oslo sentrum.

Kontaktinformasjon

 • Hvis du har spørsmål om stillingen, ta gjerne kontakt med:
 • Martin Feiring Sletten, Assessit, tlf: +47 902 81 016
 • Victoria Magnussen, Assessit, tlf: +47 414 94 440.

Vis interesse for stillingen ved å laste opp din CV og søknad på og senest innen 27. februar 2023. Alle henvendelser til Assessit behandles konfidensielt.

SØK HER

Powered by Labrador CMS