STILLING LEDIG:

Vi tar ansvar for sjøvegen

Kystverket søker kommunikasjons­­direktør

Er du vår nye kommunikasjonsdirektør?

Informasjon om stillingen:

Stillingstype: Fast

Arbeidssted: Ålesund

Søknadsfrist: 12. august

Om arbeidsgiver:

Kystverket tar ansvar for sjøveien. Vi sørger for sikker og effektiv ferdsel langs kysten og inn til havner, og har ansvar for den nasjonale beredskapen mot akutt forurensning.

Vi har ca. 1000 ansatte innenfor en rekke ulike fagområder. Av disse jobber over halvparten i operativ virksomhet. Vi arbeider for å gjøre kysten og havområdene våre til verdens sikreste og reneste. Til dette trenger vi engasjerte, fremtidsrettede og pålitelige medarbeidere langs hele kysten. Les mer om oss på www.kystverket.no.

Se video om Kystverket her:

https://www.youtube.com/embed/i1PVcvHEtL4

Vi søker nå etter ny kommunikasjonsdirektør som skal lede arbeidet med å synliggjøre Kystverkets solide arbeid for en sikker og ren kyst. Vi ser etter deg som har interesse og teft for kommunikasjon i skjæringspunktet forvaltning, politikk, nærings- og samfunnsliv. Kystverkets visjon er å utvikle kysten og havområda til verdens sikreste og reneste. I stillingen er det viktig med god samfunnsforståelse og inngående innsikt om hvordan kommunikasjon kan understøtte Kystverkets samfunnsoppdrag.

Staben for kommunikasjon og samfunnskontakt har det overordnede ansvaret for kommunikasjon og informasjon i Kystverket. Som kommunikasjonsdirektør har du ansvar for sju engasjerte kommunikasjonsmedarbeidere. 

Kommunikasjonsdirektøren inngår i Kystverkets ledergruppe, og rapporterer direkte til kystdirektøren. 

Kanskje er du den vi leter etter? Søk og bli vår nye kommunikasjonsdirektør!

Arbeidsoppgaver

 • Lede stabens arbeid, med personal-, budsjett- og resultatansvar
 • Sørge for at etatens overordnede kommunikasjonsarbeid støtter opp under etatens samfunnsoppdrag
 • Omfattende kontakt og samarbeid både internt i virksomheten og ut mot eksterne samarbeidspartnere
 • Gi kystverkets ledelse kommunikasjonsfaglige råd og veiledning 
 • Sikre utvikling og publisering i digitale flater (for eksempel kystverket.no, intranett og etatens sosiale medier)
 • Ansvar for Kystverkets plan for krisekommunikasjon
 • Listen er ikke uttømmende

Noe reising må påregnes

Kvalifikasjoner

 • Høyere relevant utdanning, fortrinnsvis på masternivå. Omfattende og relevant ledererfaring kan kompensere for utdanningskravet
 • God samfunns- og organisasjonsforståelse
 • Omfattende erfaring fra kommunikasjonsarbeid på strategisk og operativt nivå
 • Erfaring med strategisk bruk og utvikling av kommunikasjonskanaler
 • Relevant ledererfaring, fortrinnsvis med personalansvar
 • Erfaring fra offentlig sektor vil være en fordel
 • God formulerings- og formidlingsevne på norsk, skriftlig og muntlig

Den som blir ansatt må kunne sikkerhetsklareres på nivå hemmelig (H). Vi opplyser om at klareringsmyndighetene har en streng praksis ved vurdering av nødvendig tilknytning til Norge ifm klarering. Søkere bes gjøre seg kjent med kravene på nettsidene til Sivil klareringsmyndighet.

Personlige egenskaper

 • Strukturert, og god til å kunne prioritere mellom oppgaver i et tidvis hektisk miljø 
 • Høy arbeidskapasitet og god gjennomføringsevne
 • Gode samarbeidsferdigheter
 • Tilgjengelig og tydelig som leder
 • Relasjons- og kontaktskapende egenskaper

Sammen med oss må du kunne identifisere deg med Kystverkets verdier som er fremtidsrettet, engasjert og pålitelig.

Vi tilbyr

 • Bedriftshelsetjeneste
 • Gode velferdsordninger
 • Konkurransedyktige vilkår
 • Lønn og betingelser etter avtale
 • Gode pensjons- og låneordninger i Statens pensjonskasse
 • Feriehjemsordning ved flere av fyrene til Kystverket
 • Flotte, moderne kontorfasiliteter i Ålesund sentrum

Arbeidssted for tiden Ålesund. 

Vi er opptatt av at våre kollegaer representerer hele befolkningen, og oppfordrer derfor personer med innvandrerbakgrunn, nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en til å søke.

Du kan krysse av for dette i jobbsøkerportalen. Har du behov for tilrettelegging, ivaretar vi det. Mer informasjon om dette finner du her: https://arbeidsgiver.dfo.no/positivsaerbehandling

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes når du søker. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, men du vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Kontaktinformasjon:

Einar Vik Arset, kystdirektør, tlf: 976 64 308 / E-post: einar.vik.arset@kystverket.no / LinkedIn-profil

SØK HER

Powered by Labrador CMS