STILLING LEDIG:

NTNU bygning

NTNU søker senior kommunikasjons­rådgiver for NTNUs ledelse

Informasjon om stillingen:

Stillingstype: Fast

Arbeidssted: Trondheim

Søknadsfrist: 16. april

Omfang: Heltid, 2 stillinger

Om arbeidsgiver:

NTNU logo

NTNU - kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen.

Kommunikasjonsavdelingen har det overordnede ansvaret for offisiell, intern og ekstern kommunikasjon ved NTNU. Våre oppgaver spenner fra studentrekruttering, forskningsformidling og markedsføring til lederstøtte, nettsideutvikling og alumnivirksomhet. Vi jobber både praktisk og strategisk. Du finner oss i Trondheim (Gløshaugen og Dragvoll), Gjøvik og Ålesund. Kommunikasjonsavdelingen er en avdeling i Fellesadministrasjonen.

Dette er NTNU

NTNU er et breddeuniversitet med en teknisk-naturvitenskapelig hovedprofil og et tyngdepunkt innen profesjonsutdanning. Universitetet er lokalisert i tre byer med hovedsete i Trondheim.

På NTNU jobber 9 000 ansatte og 43 000 studenter med å skape kunnskap for en bedre verden.

Om stillingen

Vil du jobbe tett på NTNUs toppledelse og være en viktig støttespiller for å synliggjøre NTNUs betydning og rolle?

Kommunikasjonsavdelingen har ledig to faste fulltidsstillinger som seniorrådgiver. Vi ser etter deg som har solid samfunnsforståelse, gode strategiske evner og erfaring fra operativt kommunikasjonsarbeid. Stillingene rapporterer til gruppeleder. Arbeidssted er på Gløshaugen, Trondheim.

Kommunikasjonsavdelingen er en del av NTNUs Fellesadministrasjon og har om lag 65 dedikerte medarbeidere, fordelt i tre byer – Trondheim, Gjøvik og Ålesund. Du blir en del av et team på fem dyktige og engasjerte kommunikasjonsrådgivere som jobber for NTNUs toppledelse.

Hvordan er det å jobbe hos oss?

Vi som jobber i Kommunikasjonsavdelingen, brenner for kommunikasjonsfaget og for NTNU. Vi sitter i åpent landskap, hvor det er høyt under taket og stort engasjement. Vi tror på myndiggjorte medarbeidere og tillitsbasert ledelse. Vårt mål er å jobbe smidig og tett på kjernevirksomheten.

Arbeidsoppgaver

 • Gi kommunikasjonsfaglige råd til toppledelsen, foreslå og gjennomføre aktiviteter
 • Lage budskap, taler og kronikker for NTNUs ledelse
 • Mediekontakt: innsalg og håndtering av henvendelser
 • Følge opp politiske og samfunnsmessige prosesser av betydning for NTNU
 • Pleie nettverk med relevante aktører
 • Beredskapskommunikasjon

Kvalifikasjonskrav

 • Relevant utdanning på mastergradsnivå. Lang og relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet
 • Relevant erfaring med strategisk kommunikasjon
 • Erfaring med mediehåndtering
 • Meget gode kommunikasjonsferdigheter skriftlig og muntlig, på norsk og engelsk

Ønskede kvalifikasjoner

 • God forståelse for hvordan mediene jobber og hvordan den politiske dagsorden settes
 • Samfunnsforståelse og god innsikt i det politiske systemet
 • Et analytisk og strategisk blikk, og evne til å sette deg raskt inn i komplekse problemstillinger

Arbeidsoppgaver

 • Gi kommunikasjonsfaglige råd til toppledelsen, foreslå og gjennomføre aktiviteter
 • Lage budskap, taler og kronikker for NTNUs ledelse
 • Mediekontakt: innsalg og håndtering av henvendelser
 • Følge opp politiske og samfunnsmessige prosesser av betydning for NTNU
 • Pleie nettverk med relevante aktører
 • Beredskapskommunikasjon

Kvalifikasjonskrav

 • Relevant utdanning på mastergradsnivå. Lang og relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet
 • Relevant erfaring med strategisk kommunikasjon
 • Erfaring med mediehåndtering
 • Meget gode kommunikasjonsferdigheter skriftlig og muntlig, på norsk og engelsk

Ønskede kvalifikasjoner

 • God forståelse for hvordan mediene jobber og hvordan den politiske dagsorden settes
 • Samfunnsforståelse og god innsikt i det politiske systemet
 • Et analytisk og strategisk blikk, og evne til å sette deg raskt inn i komplekse problemstillinger

Lønn og vilkår

Lønn etter avtale i stilling som seniorrådgiver (kode 1364). Fra lønnen trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse.

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven, og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. Etter ansettelsen må du regne med at det kan skje endringer i arbeidsområdet.

Det er en forutsetning at du kan være til stede ved og tilgjengelig for institusjonen på daglig basis.

Om søknaden

Vi gjør oppmerksom på at søknaden kun blir vurdert ut fra informasjonen som foreligger ved søknadsfristens utløp. Sørg derfor for at søknaden din tydelig viser hvordan dine ferdigheter og erfaringer oppfyller kriteriene som er beskrevet over.

Søknaden må inneholde: CV, attester og vitnemål

Dersom hele eller deler av utdanningen din er tatt i utlandet, ber vi deg i tillegg legge ved dokumentasjon på omfang og kvalitet for hele ditt utdanningsløp, både bachelor- og masterutdanning, i tillegg til annen høyere utdanning. Beskrivelse av hvilken dokumentasjon som er nødvendig finner du her. Dersom du allerede har en uttalelse fra NOKUT, er det fint om du legger ved den også.

Generell informasjon

Inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker at våre ansatte skal speile befolkningen, og søker til enhver tid de beste hodene. Dette gir NTNU økt produktivitet, innovasjon, bedre beslutningsprosesser, økt medarbeidertilfredshet og det konkurransefortrinnet vi trenger for å gjennomføre vårt samfunnsoppdrag innen forskning og utdanning. NTNU legger vekt på tilrettelegging og oppfordrer deg som kvalifisert kandidat til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne, hull i CV eller kulturell bakgrunn.

Som ansatt ved NTNU må du til enhver tid rette deg etter endringer som utviklingen i faget medfører, og de organisatoriske endringer som vedtas.

Offentlig søkerliste med navn, alder, stillingstittel og bostedskommune utarbeides etter søknadsfristens utløp. Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste må dette begrunnes. Vurdering vil bli gjort i henhold til gjeldende lovverk. Du vil bli varslet om reservasjon ikke tas til følge.

Kontaktinformasjon

Hvis du har spørsmål om stillingen kan du ta kontakt med:

Synes du dette ser interessant ut, og i samsvar med dine kvalifikasjoner, sender du oss din søknad elektronisk via jobbnorge.no med CV, vitnemål og attester vedlagt. Ved forespørsel må du kunne fremskaffe bekreftede kopier av din dokumentasjon. Stillingene har NTNU nr. 17/23.

SØK HER

Powered by Labrador CMS