STILLING LEDIG:

Nærings- og fiskeri­departementet søker kommunikasjons­rådgiver i fast stilling

Vi ønsker oss en allsidig og kreativ kollega!

Informasjon om stillingen:

Stillingstype: Fast og vikariat

Arbeidssted: Oslo

Søknadsfrist: 12. desember

Om arbeidsgiver:

Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) har som mål å utforme en helhetlig næringspolitikk som legger til rette for omstilling og bidrar positivt til samlet verdiskaping. Dette innebærer å understøtte regjeringens politikk for å skape flere grønne og lønnsomme arbeidsplasser, styrke investeringene på fastlandet, øke eksporten utenom olje og gass, samt kutte klimagassutslippene.

Viktige ansvarsområder er også næringsrelevant forsknings- og innovasjonspolitikk, konkurransepolitikk og handelspolitikk. NFD forvalter statens eierandeler i en rekke selskaper, og har mange underliggende etater og tilknyttede virksomheter.

Departementet har ca. 360 ansatte. Les mer på www.regjeringen.no/dep/nfd

Vi i NFD ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke og vil tilrettelegge for medarbeidere som eventuelt har behov for det. Vi oppfordrer deg til å krysse av i jobbsøkerportalen dersom du har funksjonsnedsettelse, hull i CV eller innvandrerbakgrunn.

Er du samfunnsinteressert, flink til å kommunisere og ønsker en variert arbeidshverdag? Nærings- og fiskeridepartementet søker en stødig og engasjert kommunikasjonsrådgiver.

Om stillingen

Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) har ledig en fast stilling og et vikariat med varighet i opptil ett år som kommunikasjonsrådgiver i kommunikasjonsseksjonen.

Departementet jobber med å fremme norsk næringsliv, og bidrar til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. I tillegg har departementet ansvaret for noen av de mest spennende politiske utfordringene i dag, blant annet grønn omstilling av næringslivet, eksport, statlig eierskap, konkurransesituasjonen i dagligvarebransjen, forskning og innovasjon, skipsfart, romfart, og sjømat. Departementets virksomhet innebærer reising i hele Norge og til utlandet.

I kommunikasjonsseksjonen får du jobbe med et bredt spekter av oppgaver, og du må være både operativt og strategisk sterk. Du må trives på reisefot, mestre et høyt tempo, være god til å organisere eget arbeid og flink til å skape gode relasjoner.

Som kommunikasjonsrådgiver i NFD blir du en del av et lag på ni fine kollegaer. Vi har et godt arbeidsmiljø og har det gøy på jobb.

Arbeidsoppgaver

Arbeidsoppgavene består blant annet av mediehåndtering, lage og følge kommunikasjonsplaner for prioriterte politikkområder, følge mediebildet og bidra til å profilere saker. Beredskapskommunikasjon ved krevende saker, tekstarbeid og kommunikasjonsrådgiving til politisk ledelse og embetsverk hører også til oppgavene. Du vil også bidra i planlegging og gjennomføring av reiser og arrangementer.

Andre oppgaver som ligger til seksjonens ansvarsområder kan også tilfalle stillingen.

Kvalifikasjoner og egenskaper

Vi søker deg som har:

 • Relevant høyere utdanning, fortrinnsvis innen medier og/eller kommunikasjon med fullført grad på minimum bachelornivå. Relevant erfaring kan i visse tilfeller kompensere for kravet til formell utdanning
 • Minst to års relevant erfaring, gjerne mer. Gjerne fulltids journalistisk erfaring fra en redaksjon. For vikariatet vurderer vi også nyutdannede uten erfaring
 • Evne til å skrive godt og snakke klart og forståelig (bokmål, nynorsk og engelsk)
 • Erfaring med foto, film og arbeid i digitale kanaler
 • Stor arbeidskapasitet og evne til å holde hodet kaldt når det er korte tidsfrister
 • Evne til å sette deg raskt inn i saker og til å forklare kompliserte ting på en enkel måte
 • God vurderingsevne og rolleforståelse. Du må kunne å kommunisere godt med enhver politisk ledelse og samtidig forholde deg til overordnet, administrativt nivå
 • Interesse for politiske prosesser, samfunn, økonomi og næringsliv
 • Godt humør og bidrar til det gode arbeidsmiljøet

For å gjøre denne jobben godt må du både være selvstendig og en god lagspiller. Personlig egnethet blir vektlagt. Aktuelle søkere må kunne sikkerhetsklareres for "hemmelig".

Vi tilbyr

 • Fast stilling som rådgiver/seniorrådgiver.
 • Vikariat med ønsket tiltredelse i januar 2023 og varighet i opptil ett år, som førstekonsulent/rådgiver/seniorrådgiver.
 • Lønnsplassering ut fra kvalifikasjoner og erfaring innen spennet: kr. 530 000 – 580 00 i året som førstekonsulent, kr. 550 000 – 700 000 i året som rådgiver og kr. 600 000 – 1 000 000 i året som seniorrådgiver. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.
 • Stillingen inngår i en kompensert presseberedskapsordning utenfor ordinær arbeidstid. Du må regne med morgen-, kvelds- og helgearbeid, i tillegg til reising i jobben.
 • Betalt overtid.
 • Interessante og utfordrende arbeidsoppgaver i et aktivt og engasjert arbeidsmiljø.
 • Kompetanseutvikling og faglig oppdatering.
 • Mulighet for en time trening i arbeidstiden per uke.
 • God pensjonsordning gjennom Statens pensjonskasse.
 • Kontorsted: Oslo sentrum.

Praktisk informasjon

Søknad må sendes elektronisk via linken "Søk stillingen" på denne siden. Fullstendige opplysninger om relevant utdannelse og arbeidserfaring må fylles inn i det elektroniske skjemaet og vitnemål og attester må vedlegges. Vi ber deg presisere om du søker på den faste stillingen, vikariatet eller begge stillingene.

Søknadsfrist: 12. desember 2022

Annet

I henhold til offentlighetsloven § 25 andre ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Søkere som tilkjennegir at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, gjøres oppmerksom på at denne opplysningen kan bli brukt til statistikkformål i forbindelse med regjeringens inkluderingsdugnad dersom vedkommende blir ansatt.

Kontaktinformasjon

Hvis du ønsker nærmere opplysninger kan du kontakte fungerende kommunikasjonssjef:

SØK HER


Powered by Labrador CMS