STILLING LEDIG:

AECO søker «Head of international and government relations”

Informasjon om stillingen:

Stillingstype: Fast

Arbeidssted: Tromsø

Søknadsfrist: 3. august

.

Om arbeidsgiver

Association of Arctic Expedition Cruise Operators (AECO) er en internasjonal organisasjon for arktiske ekspedisjonscruiseoperatører og andre interessenter i industrien. AECOs hovedmål er å sikre miljøvennlig, trygg og hensynsfull turisme i Arktis, og å ivareta våre medlemmers interesser. Våre rundt 65 internasjonale medlemmer opererer mer enn 60 fartøyer i Arktis. AECOs sekretariat har 10 ansatte, og vårt hovedkontor er i Tromsø, Norge.

AECO søker «Head of international and government relations”

For å styrke samspillet og samarbeidet vårt med relevante offentlige etater, partnere og interessenter, skal AECO ansette en «Head of international and government relations». Dette er en nyetablert stilling i AECO.

Beskrivelse og arbeidsoppgaver

Vår nye «Head of international and government relations» vil få en sentral rolle i arbeidet opp mot sentrale myndigheter, etater og høringsinstanser. Etablering og vedlikehold av partnerskap, samt å sørge for god oversikt over regulatoriske og politiske prosesser som kan påvirke industrien, vil være viktig. For å lykkes i denne rollen ser vi for oss at du har relevant formell utdanning og erfaring fra lignende arbeidsoppgaver og prosesser. Personlig egnethet vil bli vektlagt. 

Oppgaver og ansvar

 • Bygge og vedlikeholde relasjoner med beslutningstakere, forvaltningsorganer, andre interessenter og partnere.

 • Overvåke, undersøke, analysere, skrive og rapportere om politisk, regulatorisk og annen utvikling som kan påvirke AECOs medlemmer.

 • Lede og bidra i arbeidet med høringssaker.

 • Gi veiledning og råd om strategiske utfordringer og løsninger.

 • Representere og presentere på vegne av AECO.

Du vil jobbe tett med andre seksjoner i AECO og rapporterer til administrerende direktør.

Andre oppgaver kan bli tillagt stillingen basert på en overordet vurdering av AECOs prioriteringer, behov og kapasitet. 

Nødvendig kompetanse, kvalifikasjoner og erfaring

 • Relevant høyere utdanning.

 • Erfaring fra og kunnskap om offentlig forvaltning, reguleringsarbeid og høringer.

 • Innsikt og kunnskap om aktuelle arktiske spørsmål som kan påvirke næringen

 • Evne til å tenke strategisk, og kritisk vurdere aktuell lovgivning, risikoer og muligheter.

 • Evne til å forstå og forklare lov- og reguleringsspørsmål.

 • Sterke kommunikasjonsevner, inkludert evne til å skrive høringssvar, kommentarer, notater, orienteringer, artikler, analyser og annet materiale.

 • Sterke ferdigheter i interkulturell- og mellommenneskelig kommunikasjon.

 • Diplomatisk, vennlig og sosial.

 • Flytende i engelsk og et skandinavisk språk.

Den vi leter etter har et positivt og profesjonelt tankesett og liker å jobbe med ulike mennesker og kulturer. Du trives i et hektisk arbeidsmiljø, og du liker faglige utfordringer. 

Vi tilbyr

Vi tilbyr en jobb med varierte og meningsfylte oppgaver hvor du får sjansen til å bidra til bærekraftig arktisk ekspedisjonscruiseturisme. Du vil bli en del av et team med internasjonale, dedikerte og profesjonelle kolleger. Nasjonal og internasjonal reisevirksomhet må du regne med. 

Dette er en fast stilling. Vi tilbyr gode pensjons- og forsikringsordninger. Lønn og andre vilkår etter avtale. 

Arbeidssted er fortrinnsvis ved vårt hovedkontor i Tromsø.

Søknadsprosess

Hvis du kjenner deg igjen i denne beskrivelsen, så send gjerne CV og søknad (PDF) til aeco@aeco.no

Inkluder ditt fulle navn og "Head of international and government relations" i emnefeltet.

Kontaktinformasjon

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

 • André Skrivervik, direktør for administrasjon og HR, e-post: andre@aeco.no 
 • Frigg Jørgensen, administrerende direktør, e-post: frigg@aeco.no 

CV og søknad (PDF) sendes til aeco@aeco.no

Powered by Labrador CMS