STILLING LEDIG:

Utdanningsdirektoratet søker kommunikasjons­direktør

Vi søker en strategisk, utviklingsorientert og engasjert kommunikasjonsdirektør.

Informasjon om stillingen:

Stillingstype: Fast

Arbeidssted: Oslo

Søknadsfrist: 22. august

Om arbeidsgiver

Om arbeidsgiver

Utdanningsdirektoratet bidrar til at alle elever og lærlinger får et godt læringsutbytte og et godt læringsmiljø, og at barnehager er en god arena for lek, omsorg og læring. Hos oss får du jobbe med kolleger med bred faglig kompetanse. Vi jobber brukerrettet, samordnet og digitalt og er stolte av å jobbe med å utvikle barnehage- og skolesektoren. Vi er underlagt Kunnskapsdepartementet og har kontorer i Oslo, Tromsø, Molde og på Hamar. Les mer på udir.no

Du har bred kommunikasjonsfaglig kompetanse og erfaring, og det er ønskelig at du har ledererfaring og erfaring fra offentlig forvaltning. Som leder skaper du resultater gjennom andre, ivaretar og utvikler medarbeidere og støtter opp under mestring og kunnskapsdeling.

Kommunikasjonsdirektøren er en del av vår toppledergruppe og bidrar til utvikling og samordning av hele virksomheten. Som Kommunikasjonsdirektør vil du ha faglig og strategisk ansvar for stab for kommunikasjon sin portefølje, og jobbe i tett samarbeid med direktoratets ledere og toppledelse.

Stillingen rapporterer til Utdanningsdirektoratets direktør.

Stab for kommunikasjon koordinerer ekstern og intern kommunikasjon i direktoratet. Staben har ansvar for udir.no, sosiale medier, pressehåndtering, kommunikasjonsrådgivning og internkommunikasjon, og samarbeider mye og tett med direktoratets andre fagavdelinger. Vi setter brukernes behov først og vil at kommunikasjonen vår mot barnehager, skoler og kommuner skal være empatisk, tydelig og modig. Vi liker å prøve oss fram og ta i bruk nye virkemidler. Staben forvalter en rekke oppgaver innen formidling, og har et særskilt ansvar for å følge utviklingen av direktoratets omdømme. Staben består av 15 medarbeidere og vi har en kultur for deling og samarbeid.

Arbeidsoppgaver:

 • lede stab for kommunikasjon
 • videreutvikle direktoratets interne og eksterne kommunikasjonsarbeid
 • bidra til utviklingen av hele virksomheten som del av toppledergruppen
 • ivareta samarbeid med andre statlige virksomheter og eksterne aktører
 • personal-, resultat- og økonomiansvar for stab for kommunikasjon

Kvalifikasjoner:

 • relevant utdanning på mastergradsnivå
 • relevant ledererfaring
 • oppdatert kommunikasjonsfaglig kompetanse og dokumenterte resultater innen kommunikasjonsarbeid
 • erfaring med internkommunikasjon er en fordel
 • god system- og rolleforståelse
 • erfaring fra offentlig forvaltning er en fordel
 • kjennskap til barnehage- og skolesektoren er en fordel
 • meget god skriftlig og muntlig formuleringsevne

Personlige egenskaper:

 • analytisk med strategisk forståelse
 • gode samarbeidsferdigheter
 • utviklingsorientert
 • god gjennomføringsevne
 • god på å bygge tillit og skape gode relasjoner
 • personlig egnet

Vi tilbyr:

 • fast stilling som direktør (kode 1062), p.t kr 825.900– 1.146.300 per år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere avlønning vurderes.
 • et stimulerende og godt arbeidsmiljø med høy faglig kompetanse
 • en virksomhet som jobber systematisk med utvikling
 • medlemskap i Statens pensjonskasse
 • fleksibel arbeidstidsordning
 • trening i arbeidstiden
 • moderne lokaler sentralt i Oslo sentrum

I Utdanningsdirektoratet vil vi ha medarbeidere med forskjellige kompetanser, perspektiver, alder, kjønn og livserfaringer. Mangfold er viktig for både arbeidsmiljøet vårt og jobben vi skal gjøre. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn, nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en til å søke. Kjenner du deg igjen i en av disse kategoriene, kan du krysse dem av i søknaden. Vi kaller inn minst én kvalifisert søker til intervju i hver gruppe. Du kan lese mer om kravene for å bli vurdert som søker i disse gruppene på arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette opplyses om og begrunnes i søknaden. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Kontaktinformasjon:

SØK HER

Powered by Labrador CMS