STILLING LEDIG:

kollasje av bilder fra Den norske kirke

Kirkerådet søker rådgiver for myndighets­kontakt

Informasjon om stillingen:

Stillingstype: Fast

Arbeidssted: Oslo

Søknadsfrist: 30. mai

Om arbeidsgiver:

Den norske kirke logo

Den norske kirke er Norges største trossamfunn. Kirken har 3,7 millioner medlemmer, 100.000 frivillige medarbeidere og 7500 ansatte. Kirkens 1200 menigheter tilbyr kirkelig betjening til innbyggerne i alle landets kommuner. Kirkerådets sekretariat er Den norske kirkes nasjonale administrasjon og har 110 ansatte. 

Synes du Den norske kirke er en viktig samfunnsaktør Norge ikke kan klare seg uten?

Norge endrer seg raskt, og forholdet mellom staten og kirken utvikles hele tiden. Nå trenger vi en ny kollega som vil jobbe strategisk opp mot politiske prosesser og leter etter deg! Som rådgiver for myndighetskontakt bidrar du til å legge rammene for at kirken fortsatt kan være til stede over hele landet for mennesker i alle livssituasjoner. I Kirkerådets sekretariat vil du få kollegaer med bred internasjonal og nasjonal erfaring fra politikk, bistand, kirke, miljø og solidaritetsarbeid. 

Stillingen får en sentral plassering i direktørens stab og deltakelse i utvidet ledergruppe. Du vil samarbeide tett med Kirkerådets valgte leder, direktør og kommunikasjonsdirektør. 

Du vil jobbe med

 • Strategisk påvirkningsarbeid for å fremme forståelsen av Den norske kirke som en viktig samfunnsaktør inkludert arbeid med analyser. 
 • Ta initiativ til og forberede møter med politikere og myndigheter
 • Koordinere et tverrfaglig myndighetskontakt-team i tett samarbeid med kommunikasjonsdirektøren
 • Følge opp Den norske kirkes arbeid med høringsuttalelser og andre relevante oppgaver
 • Bidra til å skrive taler og innlegg
 • Andre relevante oppgaver fra direktørens stab kan legges til stillingen

Vi søker deg som har

 • Relevant høyere utdanning og/eller særlig relevant erfaring
 • Erfaring fra politisk arbeid på nasjonalt nivå i parti, interesseorganisasjon eller embetsverk
 • Dyp forståelse for politiske beslutningsprosesser
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk
 • God kunnskap om Den norske kirke

Personlige egenskaper

 • God rolleforståelse, gode samarbeidsevne og god på å bygge relasjoner 
 • Du har erfaring med å håndtere flere oppgaver samtidig, og kan levere raskt og presist under tidsfrister

Vi tilbyr

En meningsfull jobb. Den norske kirke jobber med hele livet, og betyr mye for folk særlig når livet blir vanskelig. 

Ansvar og utvikling: Vi er opptatt av at ansatte får lære nye ferdigheter og tar ansvar. Du vil få muligheter til å vokse i jobben din.

Konkurransedyktig lønn i sivilsamfunnet, ut i fra Den norske kirkes lønnspolitikk. Du vil bli ansatt som rådgiver.

Pensjonsordninger i Statens pensjonskasse. Fra lønnen trekkes 2 % pensjonsinnskudd.

Kontorlokaler i Oslo sentrum, kantine, treningsrom og trening i arbeidstiden, fleksitid og trivelig arbeidsmiljø. 

Det er krav om medlemskap i Den norske kirke. Den norske kirke skal være en arbeidsplass med rom og respekt for mangfold, uavhengig av etnisitet, alder, kjønnsidentitet, funksjonsevne eller legning. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke. 

Det vil bli utarbeidet offentlig søkerliste etter offentleglova § 25, jf. kirkeordning for Den norske kirke § 42. Anmodning om å få sitt navn unntatt fra denne må begrunnes i søknaden. Behandlingsgrunnlag etter personvernforordningen er artikkel 6 nr. 1 bokstav b. 

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål om stillingen? Ta kontakt med:

SØK HER

Powered by Labrador CMS