STILLING LEDIG:

Arbeids- og inkluderings­departementet søker søker kommunikasjons­­rådgiver

Bli en del av vårt kommunikasjonsteam!

Informasjon om stillingen:

Stillingstype: Fast

Arbeidssted: Oslo

Søknadsfrist: 5. februar

Om arbeidsgiver

Arbeids- og inkluderingsdepartementet har ansvaret for arbeidsmarkedspolitikken, inntektspolitiske spørsmål, arbeidsrett, arbeidsmiljø og sikkerhet, inkluderingspolitikken, pensjonspolitikken og velferdspolitikken.

Vi er om lag 245 ansatte fordelt på syv avdelinger og en presse- og kommunikasjonsenhet.

Presse- og kommunikasjonsseksjonen har ansvaret for departementets kommunikasjonsstrategi, informasjonstiltak og mediehåndtering. Seksjonen gir råd til ledelsen i kommunikasjonsspørsmål, og arbeider tett opp mot politisk ledelse og departementets avdelinger.

Om stillingen

Arbeids- og inkluderingsdepartementet (AID) søker etter en dyktig kommunikasjonsrådgiver til fast stilling i Presse- og kommunikasjonsenheten (PKS). Hos oss får du mulighet til å arbeide med temaer som går rett inn i hverdagen til folk. Oppmerksomheten om sakene våre er stor. Vi jobber blant annet med hvordan flere skal inkluderes i arbeidslivet, alderspensjon og uføretrygd, dagpenger og sykepenger og lover og regler i arbeidslivet. I en tid som er preget av integrering av flyktninger fra Ukraina, og at flere enn vanlig sliter økonomisk, merker vi spesielt stor pågang av mediehenvendelser.

Hos oss vil du få en hektisk og spennende hverdag med varierte arbeidsoppgaver. Du vil jobbe tett med både fagavdelingene i departementet og politisk ledelse. Du vil bidra med å få frem den til enhver tid sittende regjerings politikk, håndtere pressehenvendelser og forberede intervjuer og debatter. Det er viktig at du skriver godt, har sterk medieforståelse og at du evner å gjøre kompliserte saker om til klart språk. Du må kunne levere på et høyt og presist nivå også når tiden er knapp.

Arbeidsområde

 • Identifisere saker og muligheter til å profilere regjeringens politikk på AIDs saksområder.
 • Hjelpe journalister som tar kontakt på en rask og profesjonell måte.
 • Gi råd til politisk ledelse om hvordan mediehenvendelsene bør besvares.
 • Skrive pressemeldinger og nyhetssaker til regjeringen.no.
 • Skrive utkast til innlegg og kronikker for politisk ledelse.
 • Lage og følge kommunikasjonsstrategier og medieplaner.
 • Forberede og delta på statsrådens reiser og arrangementer.

I tillegg ønsker vi å tilpasse arbeidsoppgaver utover dette til dine interesser, evner og erfaringer.

Du vil inngå i seksjonens pressevaktordning som omfatter noe helge- og kveldsarbeid. Dette kompenseres gjennom et eget vakttillegg.

Hva slags bakgrunn har du?

Du må ha:

 • Relevant utdanning innen for eksempel kommunikasjon eller journalistikk på bachelor eller masternivå. Relevant erfaring kan kompensere for noe av utdanningskravet.
 • Solid kompetanse fra media eller som kommunikasjonsrådgiver, gjerne fra departement eller direktorat eller annen større virksomhet.
 • Svært god skriftlig og muntlig formuleringsevne

Annet:

 • Alle søkere må laste opp vitnemål og attester, bruk vitnemålsportalen til å laste opp vitnemål.

Hvem ser vi etter?

Vi ser etter deg som liker å ha en variert og fleksibel arbeidsdag, som ofte ikke blir som du hadde planlagt. Du må både kunne håndtere saker som haster og jobbe langsiktig for å nå de målene vi har satt oss. Derfor ønsker vi at du:

 • er løsningsorientert med gode analytiske evner.
 • er iderik med gjennomføringsevne.
 • har god rolleforståelse.
 • kan arbeide raskt og nøyaktig.

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Hva får du hos oss?

 • Du blir en del av et sterkt fagmiljø med engasjerte og hyggelige kolleger. Vi legger vekt på å gi ansvar og tillit, men også veiledning i et godt arbeidsfellesskap.
 • Du får jobbe i skjæringspunktet mellom politikk, fag og kommunikasjon. Du jobber tett på politisk ledelse og politiske beslutninger.
 • Du vil innplasseres som rådgiver eller seniorrådgiver. Lønnen vil avhenge av kvalifikasjonene dine og ligge mellom 550.000 og 750.000 kroner.
 • Er du spesielt godt kvalifisert til stillingen, kan høyere lønn vurderes.
 • Som ansatt i staten får du blant annet fleksitid, sommertid og pensjons- og forsikringsordning gjennom Statens pensjonskasse som også har et av markedets billigste boliglån.
 • Mulighet til å trene i arbeidstiden.

Les dette før du søker

 • Mangfold er en styrke og gjør at vi kan løse oppgavene våre enda bedre. Derfor ønsker vi oss medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaringer og perspektiver. Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk.
 • Du kan be om å bli unntatt fra den offentlige søkerlisten. Dette må i så fall begrunnes. Vi kontakter deg dersom ønsket ditt ikke tas til følge.
 • Arbeidsspråket er norsk.

Kontaktinformasjon

For mer informasjon om stillingen, ta gjerne kontakt med:

SØK HER

Powered by Labrador CMS