STILLING LEDIG:

Foto tatt til en fotoreportasje i P grensen nr. 2- 2017, om bttjenesten. Fotoopptak 9. mai 2017, ved Larkollen. T/K Svinr p sjen. Bjrn Langrud i baugen.
Foto tatt til en fotoreportasje i P grensen nr. 2- 2017, om bttjenesten. Fotoopptak 9. mai 2017, ved Larkollen. T/K Svinr p sjen. Bjrn Langrud i baugen.

Tolletaten søker seniorrådgiver ­- kommunikasjon i eksterne kanaler

Vil du være med å videreutvikle Tolletatens kommunikasjon i eksterne kanaler?

Informasjon om stillingen:

Stillingstype: Fast

Arbeidssted: Oslo

Søknadsfrist: 22. august

Tolletaten

Tolletaten

Tolletatens samfunnsoppdrag er å sikre etterlevelse av lover og regler for grensekryssende vareførsel. Vi bidrar til at det skal være lett å gjøre rett, og vet hjelp av etterretning og ny teknologi kontrollerer vi målrettet.

Tolletaten har en unik og viktig rolle som samfunnsbeskytter. Hver dag gjennomfører våre ansatte oppgaver som bidrar til å bekjempe kriminalitet og styrke norsk økonomi. Vi skal både beskytte det norske samfunnet mot ulovlige og farlige varer, samtidig som vi skal være en verdiskaper gjennom å sikre en trygg og effektiv verdenshandel. I dette viktige oppdraget, er kommunikasjonsarbeidet en viktig bidragsyter.

Historien om hvem Tolletaten er, hva vi gjør og hva vårt oppdrag betyr for samfunnet består av mange lag og er utfordrende å formidle. Vår oppgave i kommunikasstaben er å utforme og iverksette aktiviteter som skal gjøre Tolletaten tydeligere og synligere utad. Målrettet og systematisk arbeid, koblet med en åpen og ærlig tilnærming i kommunikasjonen, har gitt gode resultater. På få år har Tolletaten gjort et kraftig omdømmehopp. Gjennom blant annet TV-serien TOLL på TV 2 har vi åpnet opp og gitt nordmenn ny innsikt i Tolletatens arbeidshverdag, hva som foregår på grensen og vår rolle i samfunnet. Dette har også bidratt til å plassere Tolletatens ferske bachelorutdanning på topplisten over Norges mest populære utdanninger. Vi har realisert mange store kommunikasjonsprosjekter på kort tid, men har mye mer å gå på. Nå trenger vi en offensiv kollega med sansen for god historiefortelling på laget i det videre arbeidet med å bygge og produsere god, relevant og engasjerende kommunikasjon for Tolletaten.

Arbeidsoppgaver

Vi ønsker oss en kollega som skal hjelpe Tolletaten med å bedre identifisere, agere på og utnytte muligheter i media og andre kanaler. Du må ha en velutviklet kommunikasjonsfaglig teft for å finne og utforme de gode historiene, bearbeide tall og problemstillinger til relevant innhold for ulike typer kanaler og sikre at Tolletatens budskap kommer tydelig fram i dette.

I tillegg til å mestre tradisjonelt pressearbeid, som rådgivning, utvikling av pressemateriale, formulering av budskap og mediehåndtering, må du ha bred kommunikasjonsfaglig erfaring for å bidra inn med prosjektstøtte, ideer og innhold til våre interne og eksterne kanaler. Du vil også være en del av Tolletatens pressevaktordning, og ha en koordinerende rolle i oppfølgingen av Tolletatens talspersoner.

Ansvar og hovedoppgaver:

 • identifisere og operasjonalisere gode mediemuligheter
 • utforming av budskap og innhold (strategisk og taktisk) til eksterne kanaler
 • planlegging, koordinering og operasjonalisering av kommunikasjonsaktiviteter
 • analyse og rapportering av kommunikasjonsaktiviteter
 • videreutvikling og oppfølging av Tolletatens talspersonsprogram
 • krisekommunikasjon og beredskapshåndtering
 • prosjektstøtte relatert til utvikling av vår virksomhetskommunikasjon

Kvalifikasjoner

Vi søker deg som har relevant kommunikasjonsfaglig bakgrunn, og både bredde- og dybdeerfaring med mediehåndtering og innholdsproduksjon. Du bør ha en god forståelse for hva slags innhold som skaper fortjent oppmerksomhet, og hvordan gode muligheter og ideer omsettes til konkrete resultater. I tillegg må du ha bred og allsidig kommunikasjonsfaglig innsikt, forståelse og erfaring. Stillingen krever god organisasjons-, rolle- og helhetsforståelse.

Det kreves:

 • minimum bachelorgrad, fortrinnsvis innen fagene kommunikasjon, PR, medier og/eller journalistikk
 • minimum tre års arbeidserfaring med kommunikasjonsarbeid og/eller journalistikk
 • dokumentert erfaring med operativt kommunikasjonsarbeid, samtidig som du utviser forståelse for det strategiske bildet
 • meget god medie- og kanalforståelse
 • dokumentert erfaring med mediehåndtering, inkludert krisekommunikasjon
 • gode språkferdigheter i norsk og engelsk, både skriftlig og muntlig
 • at du kan jobbe strukturert, selvstendig og tar initiativ innen ditt ansvarsområde

Det er en fordel med:

 • erfaring med å holde i egne prosjekter, fra planlegging til innholdsproduksjon og distribusjon
 • erfaring med å måle effekt av medie- og kommunikasjonstiltak (medieovervåkning, analyse og rapportering)
 • erfaring fra produksjon av innhold til digitale flater, herunder sosiale medier og egne nettsider
 • erfaring med foto, film, redigering

Personlige egenskaper

Vi trenger deg som har kommunikasjonsfaglig teft, tar initiativ og motiveres av nye utfordringer. Som er fleksibel, men strukturert i arbeidet, og som evner å tenke resultater på både kort og lang sikt. Du bør være nysgjerrig og kreativ i jakten på gode historier, og evne å snu muligheter til konkrete tiltak.

Vårt arbeid krever høy grad av profesjonalitet og integritet, gode samarbeidsegenskaper og god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk. Du må også raskt evne å sette deg inn i og håndtere komplekse problemstillinger.

Vi tilbyr

 • muligheten til å være med å utvikle kommunikasjonsmiljøet i Tolletaten og utforme kommunikasjonsaktiviteter som betyr noe for folks liv og hverdag
 • hos oss får du fordype deg i enkelttematikker, men også være involvert i helheten og følge saker og prosesser fra A til Å
 • faglig og godt arbeidsmiljø sentralt beliggende i Oslo sentrum
 • stillingen lønnes som seniorrådgiver i lønnsspenn 661 400 til 765 600, avhengig av kvalifikasjoner og erfaring. For særlig godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Går man pressevakt vil dette kompenseres ut over grunnlønn etter egne avtaler/satser.
 • pensjons-, forsikrings og låneordninger i Statens pensjonskasse

Kommunikasjonsstaben består i dag av 8 personer, med spesialistkompetanse innenfor områder som strategi og budskap, sosiale medier, interne kanaler, konseptutvikling og grafisk design. Vi samarbeider tett med Tolletatens kommunikasjonsressurser i Bergen og Moss, i tillegg til andre fagmiljøer som etterretning, jus, grensekontroll, vareførsel og lignende.

Vi utfører SEMAC bakgrunnssjekk på aktuelle kandidater.

Kontaktinformasjon:

For nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

 • Kim Gulbrandsen, kommunikasjonsdirektør, tlf: 474 58 834

Inkludering og mangfold

I Tolletaten er vi opptatt av mangfold. Vi jobber for et inkluderende arbeidsliv og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Dersom du har behov for tilrettelegging, forsøker vi å imøtekomme dette så langt det lar seg gjøre i stillingen. Oppgir du opplysninger om funksjonsnedsettelse, innvandrerbakgrunn eller hull i CV i din søknad, kan dette bli brukt til statistikkformål.

SØK HER

Powered by Labrador CMS