STILLING LEDIG:

Landbruks­direktoratet søker etter en engasjert kommunikasjons­rådgiver (rådgiver / seniorrådgiver)

Ønsker du deg en kommunikasjonsjobb i spennet mellom politikk og forvaltning?

Informasjon om stillingen:

Stillingstype: Fast

Arbeidssted: Oslo

Søknadsfrist: 2. juni

Om arbeidsgiver

Om arbeidsgiver

Landbruksdirektoratet gir faglige råd, iverksetter landbrukspolitikken og legger til rette for landbruket og matindustrien. Vi skal bidra til å sikre et godt kunnskapsgrunnlag og på bakgrunn av dette gi råd for politikkutviklingen. Landbruksdirektoratet er et støtte- og utredningsorgan for Landbruks- og matdepartementet (LMD).

Vi er om lag 200 ansatte med kontorer i Oslo, Alta og Steinkjer. Du kan lese mer om vårt samfunnsoppdrag og arbeid på www.landbruksdirektoratet.no.

Om arbeidsområdet og staben

Landbruksdirektoratet har et bredt samfunnsoppdrag med mange interessenter, og det er stor oppmerksomhet rundt våre ansvarsområder. Kommunikasjonsstaben har en viktig rolle i arbeidet med brukerrettet og effektiv forvaltning. Vi bidrar med å synliggjøre direktoratet eksternt, og legger til rette for at vi er en tydelig kunnskapsleverandør.

Kommunikasjonsstaben består av fem medarbeidere med variert fagbakgrunn. Vi arbeider målrettet med digitalisering og er opptatt av smart og nytenkende kommunikasjon. Er dette noe som motiverer deg, kan vi love interessante oppgaver i en kompetent og positiv organisasjon som liker å levere.

Arbeidsoppgaver og ansvar

 • Ansvarlig for sosiale medier.
 • Være strategisk og operativ rådgiver mot avdelinger og ledelse.
 • Være ressursperson for utviklingsarbeid innen kommunikasjon.
 • Bidra bredt med innholdsproduksjon til egne kanaler (tekst, bilder, video og podcast).
 • Ekstern kommunikasjon overfor ulike interessenter, blant annet digitale arrangementer.
 • Prosjektleder for blant annet årsrapport, samt pådriver for effektivt klarspråk og visuell design.

Kvalifikasjonskrav

Du må ha:

 • høyere utdanning på minimum bachelornivå, gjerne innen journalistikk, kommunikasjon og/eller samfunnsfag. Lang og relevant erfaring kan kompensere for lavere/manglende formell utdanning/grad
 • minimum 3 års relevant erfaring fra variert kommunikasjonsarbeid
 • erfaring med journalistisk innholdsproduksjon
 • svært gode kommunikasjonsferdigheter med god muntlig og skriftlig formuleringsevne på norsk
 • betydelig digital kompetanse og evne til å se muligheter i en kompleks kommunikasjonshverdag

Vi ønsker at du har:

 • god forståelse for norsk politikk, samfunnsliv og hvordan mediene arbeider
 • erfaring fra offentlig forvaltning, næringsliv eller store organisasjoner
 • prosjektledererfaring innen kommunikasjon og noe teknisk innsikt

Personlige egenskaper

 • du har god arbeidskapasitet og jobber godt under tidspress
 • du er fleksibel og tilpasningsdyktig
 • du har lett for å knytte kontakt med andre og liker å jobbe i team
 • du er analytisk, har god vurderingsevne og er idé- og initiativrik
 • du er faglig trygg og kan jobbe selvstendig

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Inkluderende arbeidsliv og mangfold

Landbruksdirektoratet ser på mangfold som en styrke. Vi har behov for medarbeidere med ulike kompetanser, erfaringer og perspektiver for å kunne løse samfunnsoppdraget vårt på en god måte, og oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke.

Vi oppfordrer videre søkere til å krysse av i jobbportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Dersom det er kvalifiserte søkere innenfor disse gruppene, innkaller vi minst én søker i hver av gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker innenfor de gruppene som vi nevner over, må du oppfylle visse krav. Les mer om kravene på Arbeidsgiverportalen. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Vi tilbyr

 • Fast stilling som rådgiver i lønnsspenn fra kr. 483 700 til kr. 594 300 (ltr. 53-65) eller som seniorrådgiver i lønnsspenn fra kr. 543 500 til kr. 702 100 (ltr. 60-74). For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen trekkes pensjonsinnskudd etter gjeldende regler.
 • Godt sosialt og faglig arbeidsmiljø.
 • Gode arbeidstidsordninger (fleksibel arbeidstid, sommertid, betalt overtid), og mulighet for inntil to dagers hjemmekontor i uken.
 • Bedriftsidrettslag og refusjon av treningsutgifter.
 • Medlemskap i Statens Pensjonskasse med gode pensjons-, lån- og forsikringsordninger.

Generelle opplysninger

 • Søknad sendes elektronisk. Hvis du har problemer med utfylling av elektronisk CV, kan du kontakte kundeservice hos Jobbnorge på e-post [email protected] eller på telefon 75 54 22 27.
 • Attester, vitnemål og annen relevant dokumentasjon skal registreres i rekrutteringsportalen sammen med elektronisk søknad.
 • Dersom du ønsker å reservere deg fra offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Opplysninger om deg kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Hvis ønsket reservasjon ikke tas til følge, vil du bli varslet om dette før offentlig søkerliste utformes.

Kontaktinformasjon

Lurer du på noe knyttet til stillingen? Ta gjerne kontakt med:

 • Robert Rønning, kommunikasjonsdirektør, tlf: 915 39 513

SØK HER

Powered by Labrador CMS