STILLING LEDIG:

Politidirektoratet søker leder for nasjonal redaksjon

Vil du lede politiets nasjonale redaksjon?

Informasjon om stillingen:

Stillingstype: Fast

Arbeidssted: Oslo

Søknadsfrist: 07. februar

Om arbeidsgiver

Om arbeidsgiver

Politiet skal sikre trygghet og rettssikkerhet for befolkningen i Norge. Politidirektoratet er underlagt Justis- og beredskapsdepartementet, og er det øverste ledelsesnivået i politiet. Politidirektoratet har tre overordnede roller: Gjennomføre regjeringens politikk, være faglig rådgiver, samt å styre, lede og utvikle politi- og lensmannsetaten. Politiet skal være en forutsigbar, handlekraftig og fleksibel etat til det beste for befolkningen. Politiets distrikter og særorgan består til sammen av over 17.000 dedikerte medarbeidere. Les mer på politiet.no.

Vil du bidra til å løfte politiets samlede kommunikasjonsarbeid?

Kommunikasjonsmiljøet i politiet skal bidra til å forebygge og bekjempe kriminalitet og holde Norge trygt. Leder for nasjonal redaksjon er sentral i politiets forebyggende og tillitsbyggende kommunikasjonsarbeid. Vi leter etter deg som har svært gode samarbeidsevner, liker å utvikle arbeidsprosesser og har spisskompetanse på sosiale medier. Din hovedoppgave blir å lede, utvikle og koordinere nettverket av kommunikasjonsressurser i politiet som jobber med planmessig innholdsproduksjon til digitale kanaler internt og eksternt (nasjonal redaksjon). Det er en faglederstilling, og rollen innebærer ikke personalansvar.

Stillingen er for tiden plassert i kommunikasjonsstaben i Politidirektoratet. Denne er en premissgiver for kommunikasjon som virkemiddel i etaten og består av 15 faste medarbeidere. Staben samarbeider tett med kommunikasjonsmiljøene i politidistriktene og særorganene. Stabens medarbeidere jobber med blant annet mediehåndtering, internkommunikasjon, endringskommunikasjon, utvikling av digitale kanaler og tjenester og formidling av råd og informasjon til befolkningen. Kommunikasjonsstaben har en sentral rolle i politiets beredskap og krisehåndtering.

Arbeidsoppgaver

 • Lede og koordinere nettverket for nasjonal redaksjon
 • Videreutvikle strukturert og planmessig samhandling på tvers i politiet
 • Bidra til helhetlig, strategisk og langsiktig kommunikasjonsinnsats
 • Operasjonalisere ambisjoner og strategier til effektive kommunikasjonsaktiviteter sammen med kommunikasjonsnettverket
 • Være en pådriver for prioritering og forankring
 • Være faglig rådgiver og samarbeidspartner for nettverk, kommunikasjonsstaben samt fagmiljøer og ledere i direktoratet
 • Forvalte politiets strategi for sosiale medier
 • Delta i kommunikasjonsstabens øvrige oppgaver ved behov

Kvalifikasjoner

 • Høyere relevant utdanning. Lang og relevant erfaring kan kompensere for manglende utdanning.
 • Svært god samfunnsforståelse og virksomhetsforståelse
 • Gode strategiske evner og særdeles sterk operativ kompetanse (innholdsproduksjon)
 • Sterk og bred kanalforståelse med spisskompetanse på sosiale medier
 • Solid erfaring med å lede team, prosjekter eller prosesser. Erfaring med å jobbe i nettverk er en fordel.
 • God redaksjonell forståelse
 • Erfaring med å utvikle og gjennomføre kampanjer er ønskelig.

Stillingen forutsetter sikkerhetsklarering på nivå hemmelig.

Du må ha plettfri vandel og være skikket for tjeneste i politiet og politiattest (uttømmende og utvidet) må innhentes ved ev. ansettelse jf. politiloven § 18 og politiregisterloven § 41.

Personlige egenskaper

 • Du er strukturert, handlekraftig og tydelig
 • Du er sterk på å utvikle arbeidsprosesser, bygge team og få folk med
 • Du er helhetsorientert og evner samtidig å prioritere det viktigste
 • Du er opptatt av effekt for målgruppene - internt og eksternt
 • Du er nysgjerrig, fleksibel, samarbeidsorientert og bidrar til et godt arbeidsmiljø

Som medarbeider i politiet kjennetegnes du av å være modig og helhetsorientert, du viser respekt og er tett på. Du kan lese mer i vår medarbeiderplattform.

Vi tilbyr

En utfordrende og spennende arbeidsplass for deg som vil være med på å forme fremtidens politi

 • Stillingen lønnes som seniorrådgiver (stillingskode 1364) fra kr 700.000 - 800.000 per år. Høyere lønn kan vurderes for særlig godt kvalifiserte søkere.
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse, med blant annet gode pensjons- og forsikringsordninger (www.spk.no)
 • Gode arbeidsbetingelser (f.eks. fleksibel arbeidstid, sommertid, trening i arbeidstiden o.l.)

Politiet mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi trenger medarbeidere med ulike kompetanser, bakgrunn, erfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Dersom det er mulig vil vi tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav.

For å ha et godt vurderingsgrunnlag ber vi deg om å registrere utfyllende CV i vår rekrutteringsportal og laste opp relevante attester og vitnemål. Dersom du har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn oppfordrer vi deg til å krysse av for dette i vår rekrutteringsportal. Avkrysningene danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Du kan lese mer på arbeidsgiverportalen her.

Opplysninger om deg kan bli offentliggjort selv om du har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, vil du bli varslet om dette.

Kontaktinformasjon:

 • Hans Petter Bergli, tlf: 913 55 314

SØK HER

Powered by Labrador CMS