STILLING LEDIG:

Møre og Romsdal fylkes­kommune søker fire kommunikasjons­rådgivarar

Informasjon om stillingen:

Stillingstype: Fast

Arbeidssted: Molde, Ålesund

eller Kristiansund

Søknadsfrist: 6. juni

Om arbeidsgiver

Om arbeidsgiver

Bli med å utvikle regionen saman med oss! Møre og Romsdal fylkeskommune har ansvar for vidaregåande opplæring, fagskoleutdanning, fylkesveg og kollektivtransport, tannhelsetenester, kulturtenester og samfunns- og næringsutvikling i heile fylket. Vi er ein av dei største arbeidsgivarane i regionen. Vi er ein tydeleg medspelar i lærande organisasjon kjenneteikna av verdiskapande samarbeid og tillit.

Kommunikasjonsrådgivarar samferdsel

Vi søker etter tre utviklingsorienterte pådrivarar, som gjennom kommunikasjonsfagleg arbeid skal vere med på å forme samferdselstilbodet for innbyggarane i Møre og Romsdal. Det nyoppretta teamet skal mellom anna bidra til at fleire reiser miljøvennleg, tek i bruk nye mobilitetsløysingar som er under utvikling, og er med på å planlegge og gjennomføre store utbyggingsprosjekt. Den eine stillinga vil også få ei rolle som team-koordinator.

Som kommunikasjonsrådgivar skal du bidra til:

 • God og tydeleg kommunikasjon med målgruppene våre
 • Strategisk og operativt kommunikasjonsarbeid
 • Støtte leiarane våre i kommunikasjonsarbeidet
 • Eit sterkt kommunikasjonsfagleg miljø i fylkeskommunen

Konkrete arbeidsoppgåver:

 • Gjennomføre informasjonskampanjar
 • Utarbeide kommunikasjonsplanar i tråd med fylkeskommunens kommunikasjon- og kanalstrategi
 • Utarbeide bodskap, talepunkt og presentasjonar
 • Medieovervåking og analyse av mediemoglegheiter
 • Intern kommunikasjon og rådgiving
 • Handtere spørsmål frå media, skrive pressemeldingar, artiklar og kronikkar
 • Omdømebygging og samfunnskontakt
 • Skape og publisere innhald på sosiale medium og web
 • I samarbeid med kommunikasjonsseksjonen, gi støtte til andre fag- og tenesteområde i organisasjonen ved kapasitet og behov" andre oppgåver kan kome i tillegg

Abeidssted er Molde, Ålesund eller Kristiansund.

Kontaktinformasjon:

 • Magne Arild Vinje, ass. samferdselsdirektør, e-post: [email protected] / tlf: 913 78 582 / arbeid:+47 712 80 279
 • Arild Fuglseth, samferdselsdirektør, e-post: [email protected] / tlf: 915 30 085 / arbeid: +47 712 80 267

SØK HER

.

Kommunikasjonsrådgivar – kommunikasjonsseksjonen

Har du nyheitsteft, strategisk blikk og evne til å sjå samanhengar? Er du er samfunnsengasjert og har kunnskap om politiske prosessar? Er du tydeleg og presis i formidlinga, og trygg i kommunikasjonsfaget og bruk av digitale verktøy?Då kan DU vere den vi ser etter!

Ved kommunikasjonsseksjonen lyser vi no ut etter ein kommunikasjonsrådgivar i 100 % fast stilling.Du vil bli kollega med fire kommunikasjonsrådgivarar og ein grafisk designar, og får jobbe med kommunikasjonsfagleg rådgiving og rettleiing på tvers av fag- og tenesteområde i ein av dei største og mest komplekse organisasjonane i Møre og Romsdal.

Du får jobbe med:

Strategisk og operativt kommunikasjonsarbeid. Du vil også få oppgåver med å:

 • Skrive nyheitssaker, pressemeldingar, kronikkar og innhaldsproduksjon på våre plattformer
 • Bruk av foto og film i formidling av bodskap
 • Analysere mediebildet og komme med råd om bodskap/ strategi/ handling
 • Lage mediestrategiar
 • Gi støtte til mediehandtering, kriseberedskap og andre kommunikasjonsoppgåver internt og eksternt
 • Andre oppgåver innan kommunikasjonsområdet kan bli lagt til stillinga.

Abeidssted er Molde.

Kontaktinformasjon:

 • Dag Lervik, organisasjonssjef, e-post: [email protected] / tlf: 951 73 038 / arbeid: +47 712 80 175
 • Inger Johanne Moene, kommunikasjonssjef, e-post: [email protected] / tlf: 47284003 / arbeid:+47 712 80 182

SØK HER

Powered by Labrador CMS