STILLING LEDIG:

Konfliktrådet søker kommunikasjons­rådgiver

Forstår du hva god og fengende kommunikasjon - internt og eksternt - dreier seg om? Motiveres du av å jobbe et sted med et meningsfylt samfunnsoppdrag? Konfliktrådet søker en dyktig og allsidig kommunikasjonsrådgiver i fast stilling!

Informasjon om stillingen:

Stillingstype: Fast

Arbeidssted: Oslo

Søknadsfrist: 18. august

Om arbeidsgiver

Om arbeidsgiver

Konfliktrådet hjelper mennesker i konflikt. Vi mekler både i straffesaker og sivile saker, med mer enn 500 meklere landet over.

Hensikten med mekling er at parter og andre som er berørt av en konflikt eller lovbrudd, i fellesskap kan finne frem til gode løsninger.

Se også www.konfliktraadet.no

Konfliktrådet har et viktig samfunnsoppdrag.

Konfliktrådet har et særlig ansvar for å følge opp ungdom og hindre fremtidig kriminalitet gjennom straffereaksjonene ungdomsstraff og ungdomsoppfølging.

Våre verdier er å være nytenkende, ha tro på mennesket og ha kvalitet i tjenestene.

Konfliktrådet er underlagt Justis- og beredskapsdepartementet. Sekretariatet for konfliktrådene (Sfk) har det faglige og administrative ansvaret for landets 12 konfliktråd.

Forstår du hva god og fengende kommunikasjon - internt og eksternt - dreier seg om? Motiveres du av å jobbe et sted med et meningsfylt samfunnsoppdrag? Konfliktrådet søker en dyktig og allsidig kommunikasjonsrådgiver i fast stilling.

Vi ser etter en kollega som evner å jobbe både strategisk og operativt med å omsette konfliktrådets samfunnsoppdrag til kommunikasjonsfaglige initiativ. Vi søker deg som har solid kommunikasjonskompetanse, et godt analytisk hode og skarp penn. Du må ha erfaring i - og trives med - å jobbe med både eksternkommunikasjon og internkommunikasjon. Du synes det er givende med operativ mediehåndtering, å gripe mulighetene her og nå, i tillegg til å jobbe strategisk og langsiktig for å bygge konfliktrådets merkevare, og gjøre oss synlig overfor samarbeidspartnere.

Vi ønsker en medarbeider som er idérik, strukturert og er vant til å både jobbe selvstendig og i team. Å yte støtte og rådgivning til kollegaer i kommunikasjonsarbeidet vil stå sentralt. Du vil også få ansvaret for konfliktrådets kommunikasjon på digitale flater, internt og eksternt. Ved siden av god skriftlig fremstillingsevne kreves god kjennskap til WordPress og SOME. Den vi ser etter vil få en viktig rolle i å implementere og videreutvikle konfliktrådets nye strategi for kommunikasjon og samfunnskontakt. Personlig egnethet vil bli særlig vektlagt.

Du vil inngå i avdeling for Kompetanse, Kunnskapsformidling og Samfunnskontakt (KKS) i Sekretariatet for konfliktrådene, og du vil samarbeide med kollegaer i hele organisasjonen. Konfliktrådet er inne i en spennende utviklingsfase som skal styrke konfliktrådet som en tydelig myndighetsaktør, bl.a. gjennom aktiv kommunikasjon om våre fagkonferanser, og i samhandling med eksterne parter i forvaltningen og sivilsamfunnet.

Ansvarsområder

 • Strategisk og operativt kommunikasjonsarbeid, både internt og rettet mot sentrale samarbeidspartnere og prioriterte medier

 • Mediehåndtering

 • Nettredaktøransvar for konfliktrådets tre nettsteder; konfliktraadet.no, intranett og meklerportalen

 • Ansvar for sosiale medier, annonser og kampanjer

 • Bidra med kommunikasjonsfaglig kompetanse i planlegging og gjennomføring av konferanser og andre møteplasser for å bygge Konfliktrådet som merkevare

 • Krise- og beredskapskommunikasjon

Kvalifikasjonskrav

 • Høyere relevant utdanning, f.eks innen medier/kommunikasjon eller journalistikk

 • Solid kommunikasjonsfaglig erfaring

 • Journalistisk arbeidserfaring

 • Gode IKT-ferdigheter og solid kompetanse på forvaltning av nettsider

 • God erfaring fra sosiale medier

 • God samfunnsforståelse og kjennskap til offentlig forvaltning

 • God skriftlig og muntlig kommunikasjonsevne, erfaring fra klart språk i staten en fordel.

Personlige egenskaper

 • Evne til å arbeide selvstendig og strukturert

 • Evne til å jobbe strategisk og fremtidsrettet

 • Evne til å bygge relasjoner og nettverk

 • Evne til å utfordre etablerte standarder

 • Evne til å bidra til godt samarbeid på tvers av ulike fagmiljø

 • Evne til å styre prosesser og levere godt innen gjeldende tidsfrister

 • Idérik, fleksibel entusiastisk og kreativ

Vi tilbyr

 • En meningsfull arbeidsplass med et viktig samfunnsoppdrag

 • Fleksibel arbeidstid (inkludert sommertid) og gode velferdsordninger

 • Medlemskap i Statens pensjonskasse

 • Lønn som seniorrådgiver (stillingskode 1364) i lønnsspennet kr. 553 500-790 100, avhengig av kvalifikasjoner.

Mangfold

Konfliktrådet er opptatt av mangfold, inkludering og likestilling. Vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uansett kjønn, alder, funksjonsevne og nasjonal og etnisk bakgrunn. Du er velkommen til å søke selv om du ikke har en sammenhengende yrkeskarriere.

Annen informasjon

Alle som søker, må søke digitalt. Du må laste opp relevante vitnemål og attester. Har du utdanning fra utlandet, må du legge ved godkjenning fra NOKUT. Søknaden vurderes på grunnlag av informasjonen vi har når søknadsfristen går ut, og det er viktig at du viser hvordan kompetansen din oppfyller kravene vi har satt.

Hvis du ønsker å reservere deg mot å stå på den offentlige søkerlisten, må du begrunne det. Du får beskjed fra oss dersom det ikke er mulig, jf. offentleglova § 25.

Kontaktinformasjon

Hvis du har spørsmål om stillingen, kan du kontakte:

 • Christine Wilberg, direktør, tlf: 913 29 433
 • Henrik Lund Pedersen, avdelingsdirektør, tlf: 409 00 823

SØK HER

Powered by Labrador CMS